املاک ثبت شده

500 متر داخل مجموعه
X0352
‍‍‍پویا رهنما
‍‍‍پویا رهنما کارشناس ملکی
500 متر داخل مجموعه
کردامیر و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 400متری لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 290متری لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 290 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 400متری لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
اجاره سالیانه ویلا تریبلکس در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغچه نقلی در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
500 متر باغ خام مجموعه ای
X0329
500 متر باغ خام مجموعه ای
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 420 متری در ملارد
KH01248
باغ ویلا 420 متری در ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 420 متر
 • تماس بگیرید
باغچه4دیواری 522 حصار شالپوش
لم آباد و حومه ملارد
 • 522 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا500متری مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
280 متر داخل بافت
Z101
‍‍‍پویا رهنما
‍‍‍پویا رهنما کارشناس ملکی
280 متر داخل بافت
خوشنام و حومه ملارد
 • 280 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1100متری اجاره کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1100 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 300 متری ابراهیم اباد
کردزار و حومه شهریار
 • 300 متر
 • تماس بگیرید
زمین 390امکان دریافت مجوز
محمد شهر محمد شهر
 • 390 متر
 • تماس بگیرید
زمین امکان دریافت مجوز شهرکی
محمد شهر محمد شهر
 • 300 متر
 • تماس بگیرید
600 متر فردوسیه
X0316
‍‍‍پویا رهنما
‍‍‍پویا رهنما کارشناس ملکی
600 متر فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغچه500متری باغدشت
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
530 متر در فردوسیه
X0314
‍‍‍پویا رهنما
‍‍‍پویا رهنما کارشناس ملکی
530 متر در فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 530 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 500 متری مجموعه قجر اباد
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
400 متر باغ در کردزار
X0311
‍‍‍پویا رهنما
‍‍‍پویا رهنما کارشناس ملکی
400 متر باغ در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 500 متری 4دیواری کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید