املاک ثبت شده

باغ ویلای 1100متری اجاره کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1100 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 300 متری ابراهیم اباد
کردزار و حومه شهریار
 • 300 متر
 • تماس بگیرید
زمین 390امکان دریافت مجوز
محمد شهر محمد شهر
 • 390 متر
 • تماس بگیرید
زمین امکان دریافت مجوز شهرکی
محمد شهر محمد شهر
 • 300 متر
 • تماس بگیرید
600 متر فردوسیه
X0316
‍‍‍پویا رهنما
‍‍‍پویا رهنما کارشناس ملکی
600 متر فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغچه500متری باغدشت
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
530 متر در فردوسیه
X0314
‍‍‍پویا رهنما
‍‍‍پویا رهنما کارشناس ملکی
530 متر در فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 530 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 500 متری مجموعه قجر اباد
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
400 متر باغ در کردزار
X0311
‍‍‍پویا رهنما
‍‍‍پویا رهنما کارشناس ملکی
400 متر باغ در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 500 متری 4دیواری کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 4 دیواری 500متری کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 520 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 300متری لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 300 متر
 • تماس بگیرید
350 متر باغ با 50 متر با نامه جهاد
KH01225
350 متر باغ با 50 متر با نامه جهاد
خوشنام و حومه ملارد
 • 350 متر
 • تماس بگیرید
250 متر با 50 متر بنا
KH01224
250 متر با 50 متر بنا
خوشنام و حومه ملارد
 • 250 متر
 • تماس بگیرید
باغچه450متری فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 450 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 500متری خوشنام
KH01220
باغچه 500متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغجه1000متری یوسف ابادصیرفی
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
ویلایی نقلی وحیدیه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 160 متر
 • تماس بگیرید
ویلایی نقلی
وحیدیه و حومه شهریار
 • 160 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 310 متری
کردامیر و حومه شهریار
 • 310 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 430 متری
قشلاق و حومه ملارد
 • 430 متر
 • تماس بگیرید