لیست املاک اسماعیل آقایی

باغچه ۵۰۰ متری در کردامیر شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 1.5 تا 2.5 میلیارد
۱۰۰۰متر باغ ویلا بنا دوبلکس در کرد امیر شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 5.5 تا 6.5 میلیارد
1500متر باغ چهار دیواری در قجر اباد شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 1500 متر
 • 5 تا 6 میلیارد
باغ ویلا ۱۰۰۰متری واقع در کردامیر شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 17.5 تا 19.5 میلیارد
باغ ویلا ۵۳۰ متری مدرن در مهرچین ملارد
فروخته شد Q949
باغ ویلا ۵۳۰ متری مدرن در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 530 متر
 • 4.2 تا 5.2 میلیارد
باغ ویلا ۵۰۰متری لاکچری در کردامیر شهریار
فروخته شد Q149
باغ ویلا ۵۰۰متری لاکچری در کردامیر شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 6.5 تا 7.5 میلیارد
۸۰۰متر زمین کاربری مسکونی تجاری در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 800 متر
 • 11 تا 13 میلیارد
1000متر باغ چهار دیوار در کردزار شهریار
فروخته شد Q0042
1000متر باغ چهار دیوار در کردزار شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 6.5 تا 7.5 میلیارد
۸۰۰متر زمین داخل مجموعه سند دار در شهریار
فروخته شد Q0042
۸۰۰متر زمین داخل مجموعه سند دار در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 800 متر
 • 2 تا ۳ میلیارد
400متر باغ خام واقع در ابراهیم اباد شهریار
فروخته شد Q0010
400متر باغ خام واقع در ابراهیم اباد شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 400 متر
 • 1.5 تا ۲.۵ میلیارد
۱۲۰۰متر زمین سند شش دانگ در زمرد ویلا
تیسفون یا والفجر شهریار
 • 1200 متر
 • 7 تا 9 میلیارد
1700متر باغ چهار دیوار در زمرد ویلا
تیسفون یا والفجر شهریار
 • 1700 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
زمین ۱۰۰۰متری در زمرد ویلا - شهریار
فروخته شد Q37
زمین ۱۰۰۰متری در زمرد ویلا - شهریار
تیسفون یا والفجر شهریار
 • 1000 متر
 • 12 تا ۱۴ میلیارد
عمارت ۱۳۰۰متری لاکچری در شهریار
فروخته شد Q331
عمارت ۱۳۰۰متری لاکچری در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1300 متر
 • 7 تا 8 میلیارد
۱۰۵۰متر باغ ویلای لاکچری در شهریار
فروخته شد Q114
۱۰۵۰متر باغ ویلای لاکچری در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 1050 متر
 • 9 تا 11 میلیارد
۱۰۰۰متر باغ ویلا در مهرچین ملارد
فروخته شد Q929
۱۰۰۰متر باغ ویلا در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 4 تا 5 میلیارد
500متر باغ ویلا در لم اباد ملارد
فروخته شد Q822
500متر باغ ویلا در لم اباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 5 تا 6 میلیارد
1300 متر باغ ویلا سند دار تک برگ در ملارد
فروخته شد Q1012
1300 متر باغ ویلا سند دار تک برگ در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1300 متر
 • 1.2 تا2.2 میلیارد
450متر باغ خام در اسفند آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 450 متر
 • 1 تا 2 میلیارد
۷۵۰متر باغ ویلای خاص سند دار تک برگ در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 750 متر
 • ۷ تا ۸ میلیارد