لیست املاک اسماعیل آقایی

750متر باغ ویلای لاکچری سند دار در لم اباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 750 متر
 • 14تا ۱۵ میلیارد
500مترباغ ویلا در ملارد
ویلادشت ملارد
 • 500 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
باغ ۱۰۰۰متری لاکچری سند دار تک برگ در شهریار
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 10 تا 12 میلیارد
410متر باغ ویلا در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 410 متر
 • 3 تا 5 میلیارد
باغ ویلا ۵۵۰متری در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 550 متر
 • 1 تا 3 میلیارد
باغ ویلا ۱۲۰۰متری در منطقه مهرآذین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 1200 متر
 • 5 میلیارد تا ۶ میلیارد
باغ ویلا ۶۰۰متری در شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 600 متر
 • 9 تا 11 میلیارد
باغ خام ۵۵۰متری در کردامیر شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 550 متر
 • تماس بگیرید
1500 متر باغ 4 دیوار در کردزار شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 1500 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
باغ ویلا ۱۲۰۰متر کردزار در شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • 24 تا 26 میلیارد
باغ ویلا شیک سند دار در کردزار شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 1230 متر
 • 24 تا 26 میلیارد
سی هزار متر باغ در شهریار
فروخته شد Q0298
سی هزار متر باغ در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 30000 متر
 • تماس بگیرید
1280 متر باغ چهاردیوار در کردزار
فروخته شد Q292
1280 متر باغ چهاردیوار در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1280 متر
 • تماس بگیرید
1000 متر باغ ویلا سند دار تک برگ در شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
1750 متر باغ ویلا لاکچری در شهریار
قشلاق و حومه ملارد
 • 1750 متر
 • 39 تا 41 میلیارد
باغ ویلا ۶۲۵متری متری در ملارد
فروخته شد Q1218
باغ ویلا ۶۲۵متری متری در ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 625 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار
فروخته شد Q234
باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 5 تا 7 میلیارد