لیست املاک ضیا موسوی

باغ4300متری قجرآباد
X0288
باغ4300متری قجرآباد
کردامیر و حومه شهریار
 • 4300 متر
 • تماس بگیرید
2500متر چهادیوار قجرآّباد
X0172
2500متر چهادیوار قجرآّباد
کردامیر و حومه شهریار
 • 2500 متر
 • تماس بگیرید
باغ3600متری قجرآباد
X0170
باغ3600متری قجرآباد
کردامیر و حومه شهریار
 • 3600 متر
 • تماس بگیرید
باغ 1هکتاری قجرآباد
X0169
باغ 1هکتاری قجرآباد
کردامیر و حومه شهریار
 • 10000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1850 متری شهریار
SH312
باغ ویلا 1850 متری شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1850 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای750متری قجرآباد
KA136
باغ ویلای750متری قجرآباد
کردامیر و حومه شهریار
 • 750 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا500متری فردوسیه
FE546
باغ ویلا500متری فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 500متری شفق
KZ239
باغ ویلا 500متری شفق
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغچه950متری کردزار
X144
باغچه950متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 950 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا500متری کردزار
KZ228
باغ ویلا500متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 500متری کردزار
KZ227
باغ ویلا 500متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 700 متری شفیع آباد
X0129
باغچه 700 متری شفیع آباد
کردامیر و حومه شهریار
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 950متری شفیع آباد2
KA122
باغ ویلای 950متری شفیع آباد2
کردامیر و حومه شهریار
 • 950 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا950 متری شفیع آباد
KA125
باغ ویلا950 متری شفیع آباد
کردامیر و حومه شهریار
 • 950 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 600متری یاس
X0127
باغچه 600متری یاس
وحیدیه و حومه شهریار
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 500متری کردزار
KZ237
باغ ویلای 500متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا1500 متری باغدشت
VA485
باغ ویلا1500 متری باغدشت
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا550متری ویلادشت
Q1112
باغ ویلا550متری ویلادشت
ویلادشت ملارد
 • 550 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 850 متری باغدشت
VA482
باغ ویلا 850 متری باغدشت
وحیدیه و حومه شهریار
 • 850 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 342متری تخت رستم
VA481
باغچه 342متری تخت رستم
وحیدیه و حومه شهریار
 • 342 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1000متری رزکان
RZ605
باغ ویلا 1000متری رزکان
رزکان و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید