لیست املاک اسماعیل آقایی

500 متر ویلا باغ سنددار
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
ویلا 740 متری دو خواب
خوشنام و حومه ملارد
 • 740 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 2200 متری دوبلکس
خوشنام و حومه ملارد
 • 2200 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 750 متری با250 متر بنای لاکچری
کردامیر و حومه شهریار
 • 750 متر
 • تماس بگیرید
ویلا باغ1630 متری سنددار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1630 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1000 متری در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
زمین 1000متری بایر چهار دیواری
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 750 متری سه خواب سنددار
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 750 متر
 • تماس بگیرید
ویلا باغ 450 متری یک خواب در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 450 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1000 متری در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 400 متری در قشلاق
قشلاق و حومه ملارد
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 750 متری در قشلاق
قشلاق و حومه ملارد
 • 750 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 400 متری در قشلاق
قشلاق و حومه ملارد
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 515 متری در قشلاق
قشلاق و حومه ملارد
 • 515 متر
 • تماس بگیرید
باغ خام 400 متری
کردزار و حومه شهریار
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
باغ خام سنددار در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغ چهاردیواری سنددار
کردزار و حومه شهریار
 • 2640 متر
 • تماس بگیرید
ویلا520 متری کردزار شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 520 متر
 • تماس بگیرید
ویلا 500 متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
ویلا 1250 متری سند شش دانگ عرصه و عیان
کردزار و حومه شهریار
 • 1250 متر
 • 15 تا 17میلیارد
باغ خام چهار دیواری
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید