لیست املاک احمد رضا رحمانی

300 متر زمین باغی در صالح اباد
X0062
300 متر زمین باغی در صالح اباد
قشلاق و حومه ملارد
 • 300 متر
 • 650 تا 750 میلیارد
600متری محصور با درخت صالح اباد
LO868
600متری محصور با درخت صالح اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 600 متر
 • 1.5 تا 2.5 میلیارد
600 متر باغ ویلا صالح اباد
LO877
600 متر باغ ویلا صالح اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 600 متر
 • 1.4 تا 2.4 میلیارد
باغ ویلا 580 متری در صالح اباد
LO876
باغ ویلا 580 متری در صالح اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 580 متر
 • 1.7 تا 2.5 میلیارد
1500 متر باغ ویلا حصارزیرک
SH325
1500 متر باغ ویلا حصارزیرک
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1500 متر
 • 17 تا 19 میلیارد
700 متر باغ ویلا قشلاق
GH921
700 متر باغ ویلا قشلاق
قشلاق و حومه ملارد
 • 700 متر
 • 3 تا 4 میلیارد
700 متر باغ ویلا در قشلاق
GH937
700 متر باغ ویلا در قشلاق
قشلاق و حومه ملارد
 • 700 متر
 • 3 تا 4 میلیارد
باغ ویلا 900 متری ویلادشت
VL1146
باغ ویلا 900 متری ویلادشت
ویلادشت ملارد
 • 900 متر
 • 4 تا 5 میلیارد
1450 متر باغ ویلا لوکس در لم اباد
LO897
1450 متر باغ ویلا لوکس در لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 1450 متر
 • 15 تا 17 میلیارد
340 متر باغ ویلا در ویلادشت
VL1105
340 متر باغ ویلا در ویلادشت
ویلادشت ملارد
 • 340 متر
 • 1.2 تا 2.2 میلیارد
750 متر باغ چهاردیوار در لم اباد
X0072
750 متر باغ چهاردیوار در لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 750 متر
 • 7 تا 8 میلیارد
700 متر باغ ویلا با سند تک برگ در لم اباد
LO830
700 متر باغ ویلا با سند تک برگ در لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 700 متر
 • 9.5 تا 10.5 میلیارد
800 مترباغ ویلا در بافت مسکونی شهریار
SH310
800 مترباغ ویلا در بافت مسکونی شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 800 متر
 • 11 تا 13 میلیارد
1200 متر با غ ویلا برای سکونت دايم در خوشنام
KH1244
1200 متر با غ ویلا برای سکونت دايم در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1200 متر
 • 15 تا 17میلیارد
1500 متر باغ چهاردیواری در ملاردویلای شمالی
X0013
1500 متر باغ چهاردیواری در ملاردویلای شمالی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1500 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
713 متر باغ ۴ دیوار در ابراهيم آباد شهریار
X0057
713 متر باغ ۴ دیوار در ابراهيم آباد شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 713 متر
 • 3.5 تا 4.5 میلیارد
500 متری دوبلکس در محمدشهر
MH1406
500 متری دوبلکس در محمدشهر
ماهدشت محمد شهر
 • 500 متر
 • 7.5 تا ۸.۵ میلیارد
1810 متر باغ ویلا لوکس در ابراهيم آباد شهریار
KZ206
1810 متر باغ ویلا لوکس در ابراهيم آباد شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 1810 متر
 • 16 تا 18 میلیارد
1450 متر باغ با درختان و بنای قدیمی در لم آباد
X0054
1450 متر باغ با درختان و بنای قدیمی در لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 1450 متر
 • 8.2 تا 9.2 میلیارد
1500 متر زمین با سند ۶ دانگ در ویلادشت
X0052
1500 متر زمین با سند ۶ دانگ در ویلادشت
ویلادشت ملارد
 • 1500 متر
 • 4.5 تا 5.5 میلیارد
500 متر باغ ۴ دیوار در شهریار
X0051
500 متر باغ ۴ دیوار در شهریار
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 500 متر
 • 3 تا 4 میلیارد