لیست املاک امید سحرخیز

453 متر زمین داخل بافت سند 6 دانگ
Z30
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
453 متر زمین داخل بافت سند 6 دانگ
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 453 متر
 • تماس بگیرید
670 متر باغ ویلا سنددار در خوشنام
KH1207
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
670 متر باغ ویلا سنددار در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 670 متر
 • تماس بگیرید
500 متر باغ ویلا با استخر سرپوشیده در ملارد
GH910
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
500 متر باغ ویلا با استخر سرپوشیده در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
2400 متر باغ ویلا با پایانکار در خوشنام
SF1303
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
2400 متر باغ ویلا با پایانکار در خوشنام
صفادشت و حومه ملارد
 • 2400 متر
 • تماس بگیرید
۴۵۳ متر زمین سند ۶ دانگ وائین
Z77
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
۴۵۳ متر زمین سند ۶ دانگ وائین
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 453 متر
 • تماس بگیرید
750 متر باغ ویلا شهرکی در شهریار
KA147
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
750 متر باغ ویلا شهرکی در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 750 متر
 • تماس بگیرید
560 متر باغ ویلا شهرکی در اسفند آباد
LO863
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
560 متر باغ ویلا شهرکی در اسفند آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 560 متر
 • تماس بگیرید
700 متر باغ ویلا اسفندآباد
LO809
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
700 متر باغ ویلا اسفندآباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
500 متر باغ ویلا دوبلکس در لم آباد
LO811
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
500 متر باغ ویلا دوبلکس در لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
3000 متر باغ ویلا در مهرآذین
GH902
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
3000 متر باغ ویلا در مهرآذین
قشلاق و حومه ملارد
 • 3000 متر
 • تماس بگیرید
850 متر باغ ویلا در فردوسیه
FE511
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
850 متر باغ ویلا در فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 850 متر
 • تماس بگیرید
4000 متر باغ ویلا در فردوسیه
FE512
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
4000 متر باغ ویلا در فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 4000 متر
 • تماس بگیرید
1080 متر زمین بر خیابان اصلی قشلاق
Z07
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
1080 متر زمین بر خیابان اصلی قشلاق
قشلاق و حومه ملارد
 • 1080 متر
 • تماس بگیرید
500 متر زمین در اسفند آباد
Z04
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
500 متر زمین در اسفند آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
1000 متر زمین در اسفند آباد
Z03
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
1000 متر زمین در اسفند آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
2400 متر باغ ویلا خوشنام
SF1301
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
2400 متر باغ ویلا خوشنام
صفادشت و حومه ملارد
 • 2400 متر
 • تماس بگیرید
800مترباغ ویلا دوبلکس در لم آباد
LO825
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
800مترباغ ویلا دوبلکس در لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 800 متر
 • 4 تا 4/5
850 متر باغ ویلا لم آباد
Q5001
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
850 متر باغ ویلا لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 850 متر
 • تماس بگیرید
1600 متر باغ ویلا با پایان کار در لم آباد
LO802
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
1600 متر باغ ویلا با پایان کار در لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 1600 متر
 • 12تا15 میلیارد
باغ خام
Q01
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ خام
خوشنام و حومه ملارد
 • 602 متر
 • تماس بگیرید
باغ 4 دیواری
Q0024
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ 4 دیواری
لم آباد و حومه ملارد
 • 570 متر
 • تماس بگیرید