لیست املاک امید سحرخیز

1700 باغ ویلا در قجر اباد
SH3098
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
1700 باغ ویلا در قجر اباد
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1700 متر
 • 6 تا 9 میلیارد
باغ ویلا 1250 متری با 160 متر بنا در ملارد
LO853
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 1250 متری با 160 متر بنا در ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 1250 متر
 • 17 تا 19 میلیارد
395 متر باغ ویلا سند تک برگ در شهریار
VA4007
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
395 متر باغ ویلا سند تک برگ در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 395 متر
 • 1 تا 2 میلیارد
باغ 1000 متری سند تک برگ در کهنز شهریار
X25
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ 1000 متری سند تک برگ در کهنز شهریار
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 11 تا 13 میلیارد
1550 متر باغ ویلا در شهریار
VA4008
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
1550 متر باغ ویلا در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1550 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
500 متر باغ ویلا سند دار تک برگ در ملارد
LO8059
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
500 متر باغ ویلا سند دار تک برگ در ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 8 تا 10 میلیارد
باغ ویلا 626 متری دارای 90 متر بنا در ملارد
LO8061
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 626 متری دارای 90 متر بنا در ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 626 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
400 متر باغ ویلا با بنایی شیک و مدرن در شهریار
VA4001
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
400 متر باغ ویلا با بنایی شیک و مدرن در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 400 متر
 • 4 تا 6 میلیارد
700 متر باغ ویلا سند تک برگ در ملارد
LO8051
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
700 متر باغ ویلا سند تک برگ در ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 700 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
400 متر باغ ویلا با 100 متر بنا در ملارد
LO8053
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
400 متر باغ ویلا با 100 متر بنا در ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 400 متر
 • 7 تا 9 میلیارد
600 متر باغ ویلا با 170 متر بنا در لم آباد ملارد
LO8055
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
600 متر باغ ویلا با 170 متر بنا در لم آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 600 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
1100 متر باغ ویلا سند تک برگ در شهریار
VA4001
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
1100 متر باغ ویلا سند تک برگ در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1100 متر
 • 17 تا 19 میلیارد
1000 متر باغ ویلا با 110 متر زیربنا در مهرچین ملارد
GH9079
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
1000 متر باغ ویلا با 110 متر زیربنا در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
1400 متر باغ ویلا سند تک برگ در خوشنام ملارد
KH12003
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
1400 متر باغ ویلا سند تک برگ در خوشنام ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 1400 متر
 • 39 تا 41 میلیارد
700 متر باغ ویلا با 80 متر بنا در ملارد
GH9080
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
700 متر باغ ویلا با 80 متر بنا در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 700 متر
 • 4 تا 6 میلیارد
650 متر باغ ویلا با 100 متر بنا در ملارد
GH9060
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
650 متر باغ ویلا با 100 متر بنا در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 650 متر
 • 7 تا 9 میلیارد
500 متر باغ ویلا با 85 متر بنا واقع در شهریار
VA4028
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
500 متر باغ ویلا با 85 متر بنا واقع در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 3 تا 5 میلیارد
900 متر باغ ویلا با 110 متر بنا واقع در شهریار
VA4019
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
900 متر باغ ویلا با 110 متر بنا واقع در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 900 متر
 • 5 تا 7 میلیارد
450 متر باغ ویلا در صفادشت ملارد
SF13002
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
450 متر باغ ویلا در صفادشت ملارد
صفادشت و حومه ملارد
 • 450 متر
 • 7 تا 9 میلیارد
2000 متر زمین در قشلاق ملارد
X6
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
2000 متر زمین در قشلاق ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 2000 متر
 • 27 تا 29 میلیارد
باغ ویلا 900 متری مدرن سند دار تک برگ در شهریار
SH3031
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 900 متری مدرن سند دار تک برگ در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 900 متر
 • 16 تا 18 میلیارد