لیست املاک امید سحرخیز

باغ ویلا با انشعابات قانونی در خوشنام
KH1220
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا با انشعابات قانونی در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 640 متر
 • 7 تا 8 میلیارد
باغ ویلا با بنای قدیمی در لم اباد
LO821
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا با بنای قدیمی در لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 420 متر
 • 5 تا 6
باغ ویلا نقلی لوکس در بهترین لوکیشن شهریار
SH301
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا نقلی لوکس در بهترین لوکیشن شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 600 متر
 • 8.5 تا 9.5 میلیارد
باغ ویلا با جکوزی در خوشنام
KH1284
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا با جکوزی در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1080 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
باغ ویلا نقلی دوبلکس در خوشنام
KH1202
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا نقلی دوبلکس در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 390 متر
 • 5.5 تا 6.5 میلیارد
باغ ویلا سند دار در فردوسیه
FE540
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا سند دار در فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 4300 متر
 • 26 تا 28 میلیارد
باغ ویلا 450 متری در شهریار
VA466
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 450 متری در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 450 متر
 • 2.5 تا 3.5 میلیارد
باغ ویلا دوبلکس در فردوسیه
FE532
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا دوبلکس در فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 350 متر
 • 8.5 تا 9.5 میلیارد
باغ ویلا سنددار در شهریار
FE512
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا سنددار در شهریار
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1100 متر
 • 11 تا 13 میلیارد
باغ ویلا درقبچاق
KH1286
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا درقبچاق
خوشنام و حومه ملارد
 • 805 متر
 • 7.5 تا 8.5 میلیارد
باغ ویلا 300 متری در باغدشت
VA458
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 300 متری در باغدشت
وحیدیه و حومه شهریار
 • 300 متر
 • 2 تا 3 میلیارد
باغ ویلا لوکس در فردوسیه
FE539
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا لوکس در فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1025 متر
 • 16 تا 18 میلیارد
باغ ویلا 1700 متری در فردوسیه
FE510
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 1700 متری در فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1700 متر
 • 4 تا 5 میلیارد
باغ ویلا دوبلکس در باغ دشت
VA424
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا دوبلکس در باغ دشت
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 10 تا 12 میلیارد
باغ ویلا لوکس 440 متری در شهریار
FE528
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا لوکس 440 متری در شهریار
فردوسیه و حومه شهریار
 • 440 متر
 • 3.5 تا 4.5 میلیارد
باغ ویلا دوبلکس 5 خوابه در صفادشت
SF1312
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا دوبلکس 5 خوابه در صفادشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 1050 متر
 • 26 تا 28 میلیارد
باغ ویلا نقلی در ماهدشت
SF1310
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا نقلی در ماهدشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 420 متر
 • 2 تا 3 میلیارد
باغ ویلا لوکس 1000 متری در باغدشت
VA450
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا لوکس 1000 متری در باغدشت
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 16 تا 18 میلیارد
باغ ویلا نقلی در ماهدشت
SF1333
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا نقلی در ماهدشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 420 متر
 • 2 تا 3 میلیارد
باغ ویلا دوبلکس در صفادشت
SF1332
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا دوبلکس در صفادشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 1100 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا لوکس 600متری در ماهدشت
SF1314
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا لوکس 600متری در ماهدشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 600 متر
 • 6 تا 7 میلیارد