لیست املاک امید سحرخیز

400 متر باغ ویلا با بنایی شیک و مدرن در شهریار
VA404
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
400 متر باغ ویلا با بنایی شیک و مدرن در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 400 متر
 • 4 تا 6 میلیارد
700 متر باغ ویلا سند تک برگ در ملارد
LO839
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
700 متر باغ ویلا سند تک برگ در ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 700 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
400 متر باغ ویلا با 100 متر بنا در ملارد
LO834
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
400 متر باغ ویلا با 100 متر بنا در ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 400 متر
 • 7 تا 9 میلیارد
600 متر باغ ویلا با 170 متر بنا در لم آباد ملارد
LO826
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
600 متر باغ ویلا با 170 متر بنا در لم آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 600 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
1100 متر باغ ویلا سند تک برگ در شهریار
VA401
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
1100 متر باغ ویلا سند تک برگ در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1100 متر
 • 17 تا 19 میلیارد
1000 متر باغ ویلا با 110 متر زیربنا در مهرچین ملارد
GH932
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
1000 متر باغ ویلا با 110 متر زیربنا در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
1400 متر باغ ویلا سند تک برگ در خوشنام ملارد
KH1237
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
1400 متر باغ ویلا سند تک برگ در خوشنام ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 1400 متر
 • 39 تا 41 میلیارد
700 متر باغ ویلا با 80 متر بنا در ملارد
GH929
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
700 متر باغ ویلا با 80 متر بنا در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 700 متر
 • 4 تا 6 میلیارد
650 متر باغ ویلا با 100 متر بنا در ملارد
GH951
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
650 متر باغ ویلا با 100 متر بنا در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 650 متر
 • 7 تا 9 میلیارد
500 متر باغ ویلا با 85 متر بنا واقع در شهریار
VA410
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
500 متر باغ ویلا با 85 متر بنا واقع در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 3 تا 5 میلیارد
900 متر باغ ویلا با 110 متر بنا واقع در شهریار
VA401
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
900 متر باغ ویلا با 110 متر بنا واقع در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 900 متر
 • 5 تا 7 میلیارد
450 متر باغ ویلا در صفادشت ملارد
SF1348
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
450 متر باغ ویلا در صفادشت ملارد
صفادشت و حومه ملارد
 • 450 متر
 • 7 تا 9 میلیارد
2000 متر زمین در قشلاق ملارد
Z23
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
2000 متر زمین در قشلاق ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 2000 متر
 • 27 تا 29 میلیارد
باغ ویلا 900 متری مدرن سند دار تک برگ در شهریار
SH312
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 900 متری مدرن سند دار تک برگ در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 900 متر
 • 16 تا 18 میلیارد
250 متر باغ ویلا در قبچاق ملارد
KH1263
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
250 متر باغ ویلا در قبچاق ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 250 متر
 • 1 تا 2 میلیارد
1300 متر باغ ویلا در کردزار شهریار دارای سند تک برگ
KZ212
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
1300 متر باغ ویلا در کردزار شهریار دارای سند تک برگ
کردزار و حومه شهریار
 • 1300 متر
 • 14 تا 16 میلیارد
550 متر باغ ویلا دارای سند تک برگ در کردزار شهریار
KZ227
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
550 متر باغ ویلا دارای سند تک برگ در کردزار شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 550 متر
 • 9 تا 11 میلیارد
1500 متر باغ ویلا سند دار تک برگ در ویلادشت ملارد
VL1147
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
550 متر باغ ویلا سند دار تک برگ و نامه جهاد در انجم آباد
VA432
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
465 متر باغ ویلا واقع در فردوسیه شهریار
FE587
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
465 متر باغ ویلا واقع در فردوسیه شهریار
فردوسیه و حومه شهریار
 • 465 متر
 • 5 تا 7 میلیارد