لیست املاک پویا رهنما

3100 متر باغ آماده ساخت
FE530
پویا رهنما
پویا رهنما کارشناس ملکی
3100 متر باغ آماده ساخت
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 3100 متر
 • 20 تا 22 میلیارد
520 متر مهرچین
GH0930
پویا رهنما
پویا رهنما کارشناس ملکی
520 متر مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 520 متر
 • 3.2 تا 4.2میلیارد
750 متر ملاردویلا جنوبی
MV1092
پویا رهنما
پویا رهنما کارشناس ملکی
750 متر ملاردویلا جنوبی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 750 متر
 • 7 تا 8 میلیارد
900 متر باغ ویلا مدرن فوق العاده شیک در ملارد ویلا
MV1019
پویا رهنما
پویا رهنما کارشناس ملکی
900 متر باغ ویلا مدرن فوق العاده شیک در ملارد ویلا
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 900 متر
 • 9.5 تا ‍۱۰.۵ میلیارد
1500 متر کوچه سالاری
X0353
پویا رهنما
پویا رهنما کارشناس ملکی
1500 متر کوچه سالاری
کردزار و حومه شهریار
 • 1500 متر
 • 7 تا 8 میلیارد
500 متر داخل مجموعه
X0352
پویا رهنما
پویا رهنما کارشناس ملکی
500 متر داخل مجموعه
کردامیر و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
900 متر باغ در کردزار
X0351
پویا رهنما
پویا رهنما کارشناس ملکی
900 متر باغ در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 900 متر
 • تماس بگیرید
900 متر سند شش دانگ
X0350
پویا رهنما
پویا رهنما کارشناس ملکی
900 متر سند شش دانگ
کردزار و حومه شهریار
 • 900 متر
 • تماس بگیرید
360 متر شهرک جعفریه
KA193
پویا رهنما
پویا رهنما کارشناس ملکی
360 متر شهرک جعفریه
کردامیر و حومه شهریار
 • 360 متر
 • تماس بگیرید
1000 متر کردزار 40 متر بنا
KZ0258
پویا رهنما
پویا رهنما کارشناس ملکی
1000 متر کردزار 40 متر بنا
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
850 متر باغ چهاردیوار داخل مجموعه
X0339
پویا رهنما
پویا رهنما کارشناس ملکی
850 متر باغ چهاردیوار داخل مجموعه
صفادشت و حومه ملارد
 • 856 متر
 • تماس بگیرید
1250 متر بهاران با مجوز
KZ0257
پویا رهنما
پویا رهنما کارشناس ملکی
1250 متر بهاران با مجوز
کردزار و حومه شهریار
 • 1250 متر
 • تماس بگیرید
640 متر باغچه سندتکبرگ
X0326
پویا رهنما
پویا رهنما کارشناس ملکی
640 متر باغچه سندتکبرگ
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 640 متر
 • تماس بگیرید
3000 متر گلرگ
X0332
پویا رهنما
پویا رهنما کارشناس ملکی
3000 متر گلرگ
وحیدیه و حومه شهریار
 • 3000 متر
 • تماس بگیرید
500 متر ملاردویلا جنوبی سنددار
MV1078
پویا رهنما
پویا رهنما کارشناس ملکی
500 متر ملاردویلا جنوبی سنددار
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
1290 متر گلخانه
Z104
پویا رهنما
پویا رهنما کارشناس ملکی
1290 متر گلخانه
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1290 متر
 • تماس بگیرید
350 متر ویلا مدرن در ملارد
MV1076
پویا رهنما
پویا رهنما کارشناس ملکی
350 متر ویلا مدرن در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 350 متر
 • تماس بگیرید
800 متر قجرآباد
VA0412
پویا رهنما
پویا رهنما کارشناس ملکی
800 متر قجرآباد
وحیدیه و حومه شهریار
 • 800 متر
 • تماس بگیرید
440 متر باغ ویلا داخل بافت مسکونی
KH01232
پویا رهنما
پویا رهنما کارشناس ملکی
440 متر باغ ویلا داخل بافت مسکونی
خوشنام و حومه ملارد
 • 441 متر
 • تماس بگیرید
280 متر داخل بافت
Z101
پویا رهنما
پویا رهنما کارشناس ملکی
280 متر داخل بافت
خوشنام و حومه ملارد
 • 280 متر
 • تماس بگیرید
900 متری لم آباد
X0322
پویا رهنما
پویا رهنما کارشناس ملکی
900 متری لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 900 متر
 • تماس بگیرید