لیست املاک احسان نصیری

530متر باغ ویلا واقع در اسفند اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 530 متر
 • تماس بگیرید
5000متر سند شش دانگ مناسب مجموعه
لم آباد و حومه ملارد
 • 5000 متر
 • تماس بگیرید
1100متر باغ ویلا انشعابات قانونی در خوشنام
KH1280
1100متر باغ ویلا انشعابات قانونی در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1100 متر
 • 13 تا 14 میلیارد
15۰۰ متر باغ ویلا داخل بافت در خوشنام
KH1228
15۰۰ متر باغ ویلا داخل بافت در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
۴۸۰ متر زمین داخل بافت در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 480 متر
 • 2.5 تا 3.5 میلیارد
۵۰۰متر باغ داخل مجموعه قابل ساخت
X0269
۵۰۰متر باغ داخل مجموعه قابل ساخت
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 2 تا 3 میلیارد
1000متر باغ در بکه
X0288
1000متر باغ در بکه
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 3 تا 4 میلیارد
۱۳۰۰۰متر باغ مناسب و هکتاری
X0223
۱۳۰۰۰متر باغ مناسب و هکتاری
کردامیر و حومه شهریار
 • 13000 متر
 • تماس بگیرید
470 متر باغ ویلا در کردامیر
KA138
470 متر باغ ویلا در کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 470 متر
 • تماس بگیرید
۵۰۰متر باغ استخر دار در کردامیر
X0224
۵۰۰متر باغ استخر دار در کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
400 متر باغ ویلا نقلی در کردامیر
KA133
400 متر باغ ویلا نقلی در کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
980 متر باغ ویلا در کردامیر
KA157
980 متر باغ ویلا در کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 980 متر
 • 4 تا 5 میلیارد
۳۰۰ متر باغ ویلا نقلی و شیک در قجر اباد
KA137
۳۰۰ متر باغ ویلا نقلی و شیک در قجر اباد
کردامیر و حومه شهریار
 • 300 متر
 • 2 تا 3 میلیارد
۵۵۰ متر باغ ویلا داخل بافت در بکه
KA170
۵۵۰ متر باغ ویلا داخل بافت در بکه
کردامیر و حومه شهریار
 • 550 متر
 • 9.5 تا 10.5 میلیارد
550متر باغ ویلا داخل بافت در بکه
KA169
550متر باغ ویلا داخل بافت در بکه
کردامیر و حومه شهریار
 • 550 متر
 • 6.5 تا 7.5 میلیارد
۴۰۰ متر باغ ویلا شیک و نقلی در قجراباد
KA158
۴۰۰ متر باغ ویلا شیک و نقلی در قجراباد
کردامیر و حومه شهریار
 • 400 متر
 • 4 تا 5 میلیارد
1300 متر باغ ویلا واقع در ملارد ویلای جنوبی
MV1054
1300 متر باغ ویلا واقع در ملارد ویلای جنوبی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1300 متر
 • 7.5 تا 8.5 میلیارد
باغ ۳۷۰مترباغ ویلا استخر دار در قجر اباد
KA181
باغ ۳۷۰مترباغ ویلا استخر دار در قجر اباد
کردامیر و حومه شهریار
 • 370 متر
 • 2 تا 3 میلیارد
باغ ویلا نقلی در قجر اباد
KA178
باغ ویلا نقلی در قجر اباد
کردامیر و حومه شهریار
 • 215 متر
 • 1.2 تا 2.2 میلیارد
باغ خام چهار دیوار سند تک برگ
X0016
باغ خام چهار دیوار سند تک برگ
کردزار و حومه شهریار
 • 636 متر
 • تماس بگیرید
زمین داخل بافت در مرکز شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 135 متر
 • 4.5 تا 5.5 میلیارد