لیست املاک مشاور ملکی

1700متر باغچه در باغدشت
VA1044
1700متر باغچه در باغدشت
کردامیر و حومه شهریار
 • 1700 متر
 • تماس بگیرید
۷۰۰متر باغ ویلا با ۱۰۰متر بنا در شهریار
استخر VA4020
۷۰۰متر باغ ویلا با ۱۰۰متر بنا در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 700 متر
 • 13 تا 15 میلیارد
600متر باغ ویلا با 180متر بنا در شهریار
VA483
600متر باغ ویلا با 180متر بنا در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 600 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
۱۵۰۰متر باغ ویلا مناسب سکونت دائمی
فروخته شد Q451
۱۵۰۰متر باغ ویلا مناسب سکونت دائمی
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
2400متر باغ با 80متر ویلا با برق قانونی در شهریار
VA4087
2400متر باغ با 80متر ویلا با برق قانونی در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 2400 متر
 • 3 تا 5 میلیارد
۵۰۰منر باغ ویلا در شهریار
VA4088
۵۰۰منر باغ ویلا در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 1 تا 2 میلیارد
۱۰۴۰متر باغ ویلا با استخر سرپوشیده در شهریار
VA4026
۱۰۴۰متر باغ ویلا با استخر سرپوشیده در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1040 متر
 • 3 تا 5 میلیارد
باغ ویلا 780 متری داخل بافت در شهریار
VA4045
باغ ویلا 780 متری داخل بافت در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 780 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
باغ ویلا ۷۵۰ متری ملارد ویلا جنوبی
فروخته شد Q1027
باغ ویلا ۷۵۰ متری ملارد ویلا جنوبی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 750 متر
 • تماس بگیرید
1500متر باغ ویلا سند شش دانگ در ملارد
MV10106
1500متر باغ ویلا سند شش دانگ در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1500 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
1500متر باغ ویلا با 160 متر ویلا در ملارد
MV10038
1500متر باغ ویلا با 160 متر ویلا در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1500 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
1500متر باغ ویلا سند شش دانگ در ملارد
MV10041
1500متر باغ ویلا سند شش دانگ در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1500 متر
 • 11 تا 13 میلیارد
۵۰۰متر باغ ویلا با نامه جهاد در خوشنام ملارد
نامه جهاد KH12047
۵۰۰متر باغ ویلا با نامه جهاد در خوشنام ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
1700متر باغ ویلا با 120متر بنا در خوشنام ملارد
KH1258
1700متر باغ ویلا با 120متر بنا در خوشنام ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 1700 متر
 • 7 تا 9 میلیارد
500متر باغ ویلا با 70متر بنا در خوشنام ملارد
KH1260
500متر باغ ویلا با 70متر بنا در خوشنام ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 1 تا 3 میلیارد
 ۵۰۰ متر باغ ویلای لوکس در ملارد
۲خواب GH9016
۵۰۰ متر باغ ویلای لوکس در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 1 تا 3 میلیارد
1000متر باغ ویلا با 50 متر بنا در مهرجین ملارد
GH9018
1000متر باغ ویلا با 50 متر بنا در مهرجین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 1 تا 3 میلیارد
۵۰۰متر باغ ویلا با ۱۱۰متر بنای مبله در ملارد
GH9021
۵۰۰متر باغ ویلا با ۱۱۰متر بنای مبله در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
1600 متر باغ با 90 متر بنا در لم آباد ملارد
LO8001
1600 متر باغ با 90 متر بنا در لم آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 1600 متر
 • 9 تا 11 میلیارد
باغ ویلا ۸۰۰ متری با استخر سرپوشیده در لم آباد
LO8013
باغ ویلا ۸۰۰ متری با استخر سرپوشیده در لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 800 متر
 • 6 تا 8 میلیارد