لیست املاک محسن تاجیک.

1500متر باغ چهار دیوارری
X0016
1500متر باغ چهار دیوارری
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
1200متر باغ ویلای لوکس در کردامیر شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • تماس بگیرید
2000متر باغ کردمیر ارغوان 2
X0015
2000متر باغ کردمیر ارغوان 2
کردامیر و حومه شهریار
 • 2000 متر
 • تماس بگیرید
900متر باغ با جواز ساخت گرفته شده
X0017
900متر باغ با جواز ساخت گرفته شده
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 900 متر
 • تماس بگیرید
1600متر باغ با 90 متر بنا
LO873
1600متر باغ با 90 متر بنا
لم آباد و حومه ملارد
 • 1600 متر
 • تماس بگیرید
1700متر باغ ویلا در کهنز
SH322
1700متر باغ ویلا در کهنز
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1700 متر
 • تماس بگیرید
1000متر باغ ویلا در شهریار
SH321
1000متر باغ ویلا در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید