لیست املاک محسن بختیاری

۲۷۰متر باغچه ۴دیواری داخل بافت در شهریار
X0259
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۲۷۰متر باغچه ۴دیواری داخل بافت در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 270 متر
 • تماس بگیرید
۳۰۰متر باغچه ۴دیواری در ملارد
X0258
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۳۰۰متر باغچه ۴دیواری در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 300 متر
 • تماس بگیرید
۴۰۰متر باغچه ۴دیواری در شهریار
X0257
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۴۰۰متر باغچه ۴دیواری در شهریار
لم آباد و حومه ملارد
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
۵۳۰متر باغ ویلا در شهریار
KA186
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۵۳۰متر باغ ویلا در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 530 متر
 • تماس بگیرید
۴۰۰متر باغ ویلا با استخر سرپوشیده
KH01214
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۴۰۰متر باغ ویلا با استخر سرپوشیده
خوشنام و حومه ملارد
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
۵۷۰متر باغ ویلا برای سکونت دائم
GH997
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۵۷۰متر باغ ویلا برای سکونت دائم
قشلاق و حومه ملارد
 • 570 متر
 • تماس بگیرید
۵۰۰متر باغ ویلا در ملارد
GH995
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۵۰۰متر باغ ویلا در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
۶۰۰متر باغ ویلا در ملارد
KH01213
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۶۰۰متر باغ ویلا در ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
۳۲۰۰متر باغ ویلا در شهریار
KA179
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۳۲۰۰متر باغ ویلا در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 3200 متر
 • تماس بگیرید
۳۰۰متر باغچه ۴دیواری در شهریار
X0226
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۳۰۰متر باغچه ۴دیواری در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 300 متر
 • تماس بگیرید
۱۰۰۰متر باغ ۴دیواری در شهریار
X0219
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۱۰۰۰متر باغ ۴دیواری در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
۱۶۵۰متر زمین در شهریار با موقعیت عالی
Z87
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۱۶۵۰متر زمین در شهریار با موقعیت عالی
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1650 متر
 • تماس بگیرید
۱۲۰۰متر باغ ویلای دوبلکس در شهریار
MV1054
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۱۲۰۰متر باغ ویلای دوبلکس در شهریار
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1200 متر
 • تماس بگیرید
۷۷۰متر باغ ویلا در ملارد
GH994
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۷۷۰متر باغ ویلا در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 770 متر
 • تماس بگیرید
۶۲۵۰متر باغ ویلا در شهریار
SH348
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۶۲۵۰متر باغ ویلا در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 6250 متر
 • تماس بگیرید
۵۰۰متر باغ ویلا در ملارد
GH992
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۵۰۰متر باغ ویلا در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
۶۹۰متر باغ ویلا در ملارد
KH01209
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۶۹۰متر باغ ویلا در ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 690 متر
 • تماس بگیرید
۶۵۰متر باغ ویلا در بیدگنه ملارد
LO890
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۶۵۰متر باغ ویلا در بیدگنه ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 650 متر
 • تماس بگیرید
۴۲۰متر باغ ویلا در ملارد
LO889
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۴۲۰متر باغ ویلا در ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 420 متر
 • تماس بگیرید
۱۰۰۰متر باغ ویلا در ملارد
MV1050
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۱۰۰۰متر باغ ویلا در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
۱۰۰۰متر باغ ویلا برای سکونت در شهریار
FE550
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۱۰۰۰متر باغ ویلا برای سکونت در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید