لیست املاک علی تبریزی

560 متر باغ خام در شهریار
X110
560 متر باغ خام در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 560 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
باغ خام 540 متری در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 540 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
باغ ویلا 480 متری در مهرچین ملارد
GH917
باغ ویلا 480 متری در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 480 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
290 متر باغ خام در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 290 متر
 • 1 تا 2 میلیارد
600 متر باغ ویلا با 40 متر بنا در قجر آباد شهریار
VA448
600 متر باغ ویلا با 40 متر بنا در قجر آباد شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 600 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
اجاره سالیانه باغ ویلا 1800 متری در کردزار شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 1800 متر
 • ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ رهن
440 متر باغ ویلا در شهریار
فروخته شد Q357
440 متر باغ ویلا در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 440 متر
 • تماس بگیرید
2500 متر باغ چهار دیوار شهريار
فروخته شد Q0294
2500 متر باغ چهار دیوار شهريار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 2500 متر
 • تماس بگیرید
13000 متر باغ سند شش دانگ در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 13000 متر
 • 38 تا 40 میلیارد
1100 متر باغ ویلا سکونت دائم در شهریار
SH355
1100 متر باغ ویلا سکونت دائم در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1100 متر
 • 17 تا 19 میلیارد
500 متر باغچه در شهریار
X266
500 متر باغچه در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
600 متر زمین در بکه شهریار
X265
600 متر زمین در بکه شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 600 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
5000 متر باغ چهاردیوار در یبارک
Q261
5000 متر باغ چهاردیوار در یبارک
کردامیر و حومه شهریار
 • 5000 متر
 • 1
1000 متر باغ ویلا سند تک برگ در شهریار
VA498
1000 متر باغ ویلا سند تک برگ در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 5 تا 7 میلیارد
باغچه 1000 متری در یوسف آباد شهریار
فروخته شد Q0246
باغچه 1000 متری در یوسف آباد شهریار
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
1000 متر باغ با بنای قدیمی در شهریار
فروخته شد Q553
1000 متر باغ با بنای قدیمی در شهریار
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
1700 متر باغ با بنای قدیمی در فردوسیه
فروخته شد Q351
1700 متر باغ با بنای قدیمی در فردوسیه
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1700 متر
 • تماس بگیرید
1500 متر باغ ویلای شیک در شهریار
SH350
1500 متر باغ ویلای شیک در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1500 متر
 • 9 تا 11 میلیارد
1500 متر باغ ویلا در بکه شهریار
VA495
1500 متر باغ ویلا در بکه شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1500 متر
 • 9 تا 11 میلیارد
1000 متر باغ ویلا با 80 متر بنا در بکه
VA494
1000 متر باغ ویلا با 80 متر بنا در بکه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 14 تا 16 میلیارد
500 متر باغ ویلا در کردزار
فروخته شد Q0227
500 متر باغ ویلا در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید