لیست املاک حمید شعبانی

ویلا باغ 245 متری در مهرچین
GH935
ویلا باغ 245 متری در مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 245 متر
 • 1.5 تا 2.5 میلیارد
باغ ویلا 1700 متری در قشلاق
GH936
باغ ویلا 1700 متری در قشلاق
قشلاق و حومه ملارد
 • 1700 متر
 • 4 تا 5 میلیارد
باغ ویلا 2400 متری با پایانکار در فردوسیه
FE542
باغ ویلا 2400 متری با پایانکار در فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 2400 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویل 812 متری با نامه جهاد در ویلا دشت
VL1135
باغ ویل 812 متری با نامه جهاد در ویلا دشت
ویلادشت ملارد
 • 812 متر
 • 4.3 تا 5.3 میلیارد
باغ ویلا 540 متری با عدم خلاف در خوشنام
KH1233
باغ ویلا 540 متری با عدم خلاف در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 540 متر
 • 8.5 تا 9.5 میلیارد
باغ ویلا 1000 متری در کهنز
FE541
باغ ویلا 1000 متری در کهنز
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1009 متر
 • 15 تا 17 میلیارد
باغ خام 400 متری در کردامیر
X0045
باغ خام 400 متری در کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 400 متر
 • 1.3 تا ۲.۳ میلیارد
زمین کنار بافت 200 متری در لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 200 متر
 • 800 تا 900 میلیون
1200 متر زمین کنار بافت
لم آباد و حومه ملارد
 • 1200 متر
 • 9 تا ۱۰ میلیارد
باغ ویلا 420 متری با 80 متر بنا
FE506
باغ ویلا 420 متری با 80 متر بنا
فردوسیه و حومه شهریار
 • 420 متر
 • 3 تا 4 میلیارد
باغ ویلا 1500 متری سند شش دانگ با 150 متر بنا
MV1095
باغ ویلا 1500 متری سند شش دانگ با 150 متر بنا
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1500 متر
 • 11 تا 13 میلیارد
2221 متر زمین تو باغ یوسفی
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 2221 متر
 • 19 تا 21 میلیارد
باغ ویلا 550 متری با 60 متر بنا ابراهیم اباد
SH303
باغ ویلا 550 متری با 60 متر بنا ابراهیم اباد
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 550 متر
 • 5 تا 6 میلیارد
باغ ویلا 280 متری با 80 متر بنا
GH0928
باغ ویلا 280 متری با 80 متر بنا
قشلاق و حومه ملارد
 • 288 متر
 • 2 تا 3 میلیارد
باغ 1000 متری چهاردیوار
X0355
باغ 1000 متری چهاردیوار
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 5.5 تا6.5 میلیارد
باغ هکتاری 12000متری در قجراباد
X0356
باغ هکتاری 12000متری در قجراباد
کردامیر و حومه شهریار
 • 12000 متر
 • 22 تا 24 میلیارد
باغ ویلا 530 متری با 50 متر بنا کهنز
FE511
باغ ویلا 530 متری با 50 متر بنا کهنز
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 530 متر
 • 2.8 تا 3.8
باغ ویلای 650 متری با 180 متر بنا
GH932
باغ ویلای 650 متری با 180 متر بنا
قشلاق و حومه ملارد
 • 650 متر
 • 5.5 تا 6.5 میلیارد
ویلا باغ470 متری سنددا در کردزار
kz0206
ویلا باغ470 متری سنددا در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 470 متر
 • 7تا 8 میلیارد