املاک ثبت شده

500 متر باغ ویلا با 140 متر بنا در شهریار
FE513
500 متر باغ ویلا با 140 متر بنا در شهریار
فردوسیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
باغ ویلا 680 متری در کردامیر شهریار
KA101
باغ ویلا 680 متری در کردامیر شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 680 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
400 متر زمین در کردامیر شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 400 متر
 • 3 تا 5 میلیارد
395 متر باغ ویلا سند تک برگ در شهریار
VA489
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
395 متر باغ ویلا سند تک برگ در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 395 متر
 • 1 تا 2 میلیارد
باغ 1000 متری سند تک برگ در کهنز شهریار
X45
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ 1000 متری سند تک برگ در کهنز شهریار
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 11 تا 13 میلیارد
1550 متر باغ ویلا در شهریار
VA485
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
1550 متر باغ ویلا در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1550 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
300 متر باغ ویلا با 60 متر بنا در شهریار
VA484
300 متر باغ ویلا با 60 متر بنا در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 300 متر
 • 1 تا 3 میلیارد
باغ ویلا 1000 متری در فردوسیه شهریار
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 7 تا 9 میلیارد
باغ ویلا 608 متری با 115 متر بنا در شهریار
VA418
باغ ویلا 608 متری با 115 متر بنا در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 608 متر
 • 3 تا 5 میلیارد
باغ ویلا 712 متری سند تک برگ در شهریار
VA414
باغ ویلا 712 متری سند تک برگ در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 712 متر
 • 3 تا 5 میلیارد
باغ ویلا 860 متری با 120 متر بنا در شهریار
VA410
باغ ویلا 860 متری با 120 متر بنا در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 860 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
500 متر باغ چهار دیواری در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
باغ ویلا 130 متری شیک و مدرن در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 130 متر
 • 1 تا 3 میلیارد
باغچه 1000 متری در وحیدیه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 4 تا 6 میلیارد
400 متر باغ ویلا با بنایی شیک و مدرن در شهریار
VA404
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
400 متر باغ ویلا با بنایی شیک و مدرن در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 400 متر
 • 4 تا 6 میلیارد
505 متر باغ ویلا با 130 متر بنا در شهریار
VA469
505 متر باغ ویلا با 130 متر بنا در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 505 متر
 • 5 تا 7 میلیارد
باغ خام 600 متری سند تک برگ در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 600 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
1000 متر باغ ویلا با 60 متر بنا در کردزار شهریار
KZ268
1000 متر باغ ویلا با 60 متر بنا در کردزار شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 19 تا 21 میلیارد
1000 متر باغ چهار دیواری سند تک برگ در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 10 تا 12 میلیارد
600 متر باغ ویلا در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 600 متر
 • 5 تا 7 میلیارد