املاک ثبت شده

باغ ویلا 940 متری در کهنز شهریار
FE550
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 940 متری در کهنز شهریار
فردوسیه و حومه شهریار
 • 940 متر
 • 11 تا 13 میلیارد
باغ ویلا 750 متری در زیبادشت
MH1468
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 750 متری در زیبادشت
زیبادشت وحومه زیبادشت
 • 750 متر
 • 9 تا 11 میلیارد
1170 متر باغ ویلا سند دار تک برگ در ماهدشت کرج
MH1445
1170 متر باغ ویلا سند دار تک برگ در ماهدشت کرج
ماهدشت محمد شهر
 • 1170 متر
 • 10 تا 12 میلیارد
باغ ویلا 700 متری در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 700 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
باغ ویلا 700 متری در ملارد ویلای شمالی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 700 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
300 متر باغ خام سند دار تک برگ در شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 300 متر
 • 2.5 تا 3 میلیارد
500 متر باغ خام سند دار تک برگ در شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 4.5 تا 5.5 میلیارد
باغ ویلا 400 متری در شهریار
VA479
باغ ویلا 400 متری در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 400 متر
 • 3 تا 4 میلیارد
باغ ویلا 550 متری در انجم آباد شهریار
VA476
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 550 متری در انجم آباد شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 550 متر
 • ۴ تا 5 میلیارد
باغ ویلا 300 متری سند دار تک برگ در محمدشهر
MH1455
باغ ویلا 300 متری سند دار تک برگ در محمدشهر
ماهدشت محمد شهر
 • 300 متر
 • 3 تا 5 میلیارد
باغ ویلا 900 متری سند دار تک برگ در محمدشهر
MH1498
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 900 متری سند دار تک برگ در محمدشهر
ماهدشت محمد شهر
 • 900 متر
 • 13 تا 15 میلیارد
باغ ویلا 1000 متری سند دار تک برگ در صفادشت ملارد
صفادشت و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • ۱۴ تا 1۶ میلیارد
540 متر باغ در ابراهیم آباد شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 540 متر
 • 3 تا 4 میلیارد
باغ ویلا 1080 متری در روستای زیبای ارسطو
SF1366
باغ ویلا 1080 متری در روستای زیبای ارسطو
صفادشت و حومه ملارد
 • 1080 متر
 • 9 تا 11 میلیارد
باغ ویلا 700 متری در باغدشت شهریار
VA480
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 700 متری در باغدشت شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 700 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
باغ ویلا در دهکده ویلایی کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1130 متر
 • ۲۰ تا ۳۰ میلیارد
باغ ویلا 540 متری در لم آباد ملارد
LO802
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 540 متری در لم آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 540 متر
 • ۶ تا 7 میلیارد
باغ ویلا 500 متری سند دار تک برگ در شهریار
KA179
باغ ویلا 500 متری سند دار تک برگ در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 14 تا 16 میلیارد
باغ ویلا 500 متری در صفادشت ملارد
SF1389
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 500 متری در صفادشت ملارد
صفادشت و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 4 تا 6 میلیارد
باغ ویلا 470 متری در قشلاق ملارد
GH933
باغ ویلا 470 متری در قشلاق ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 470 متر
 • 8 تا 9 میلیارد