املاک ثبت شده

1000متر باغ در بکه
X0288
1000متر باغ در بکه
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 3 تا 4 میلیارد
باغچه 500 متری در باغدشت
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
۱۳۰۰۰متر باغ مناسب و هکتاری
X0223
۱۳۰۰۰متر باغ مناسب و هکتاری
کردامیر و حومه شهریار
 • 13000 متر
 • تماس بگیرید
470 متر باغ ویلا در کردامیر
KA138
470 متر باغ ویلا در کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 470 متر
 • تماس بگیرید
۵۰۰متر باغ استخر دار در کردامیر
X0224
۵۰۰متر باغ استخر دار در کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
400 متر باغ ویلا نقلی در کردامیر
KA133
400 متر باغ ویلا نقلی در کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
980 متر باغ ویلا در کردامیر
KA157
980 متر باغ ویلا در کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 980 متر
 • 4 تا 5 میلیارد
باغچه نقلی ۲۸۰متری قجراباد
وحیدیه و حومه شهریار
 • 280 متر
 • تماس بگیرید
باغچه نقلی ۳۵۰متری در قجراباد
وحیدیه و حومه شهریار
 • 350 متر
 • تماس بگیرید
باغچه ۴دیواری ۵۰۰متری در قجراباد
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا ۴۰۰ متری در قجراباد
وحیدیه و حومه شهریار
 • 400 متر
 • 2 تا 2.4 میلیارد
۳۰۰ متر باغ ویلا نقلی و شیک در قجر اباد
KA137
۳۰۰ متر باغ ویلا نقلی و شیک در قجر اباد
کردامیر و حومه شهریار
 • 300 متر
 • 2 تا 3 میلیارد
۵۵۰ متر باغ ویلا داخل بافت در بکه
KA170
۵۵۰ متر باغ ویلا داخل بافت در بکه
کردامیر و حومه شهریار
 • 550 متر
 • 9.5 تا 10.5 میلیارد
550متر باغ ویلا داخل بافت در بکه
KA169
550متر باغ ویلا داخل بافت در بکه
کردامیر و حومه شهریار
 • 550 متر
 • 6.5 تا 7.5 میلیارد
۴۰۰ متر باغ ویلا شیک و نقلی در قجراباد
KA158
۴۰۰ متر باغ ویلا شیک و نقلی در قجراباد
کردامیر و حومه شهریار
 • 400 متر
 • 4 تا 5 میلیارد
500 متر باغ ویلا در مهرچین
GH981
500 متر باغ ویلا در مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 2 تا 2.5 میلیارد
500متر باغ ویلا در مهرچین
GH980
500متر باغ ویلا در مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 5 تا 6 میلیاررد
500متر باغ ویلا مدرن در مهرچین
VL1138
500متر باغ ویلا مدرن در مهرچین
ویلادشت ملارد
 • 500 متر
 • 4 تا 5 میلیارد
1300 متر باغ ویلا واقع در ملارد ویلای جنوبی
MV1054
1300 متر باغ ویلا واقع در ملارد ویلای جنوبی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1300 متر
 • 7.5 تا 8.5 میلیارد
باغ ۳۷۰مترباغ ویلا استخر دار در قجر اباد
KA181
باغ ۳۷۰مترباغ ویلا استخر دار در قجر اباد
کردامیر و حومه شهریار
 • 370 متر
 • 2 تا 3 میلیارد
باغ ویلا نقلی در قجر اباد
KA178
باغ ویلا نقلی در قجر اباد
کردامیر و حومه شهریار
 • 215 متر
 • 1.2 تا 2.2 میلیارد