لیست املاک حمید شعبانی

1000 متر باغ ویلا در صفا دشت
SF13109
1000 متر باغ ویلا در صفا دشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 30تا40 میلیارد
1000 منر باغ ویلا در صفا دشت
SF13108
1000 منر باغ ویلا در صفا دشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 35 تا 45 میلیارد
710 متر باغ ویلا درقپچاق ملارد
KH12105
710 متر باغ ویلا درقپچاق ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 710 متر
 • 7 تا 9 میلیارد
950 متر باغ ویلا در خوشنام
KH12104
950 متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 950 متر
 • 11 تا 14 میلیارد
530 متر باغ ویلا در فردوسیه
FE5121
530 متر باغ ویلا در فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 530 متر
 • 4.5 تا6.5 میلیارد
500 متر باغ ویلا در لم آباد
LO8101
500 متر باغ ویلا در لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 11 تا 13 میلیارد
400 متر باغ خام در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 400 متر
 • 1 تا 4 میلیارد
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا در ملارد
KH12001
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا در ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 500 متر
 • ۸ تا ۹ میلیارد
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا در ملارد
KH12002
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا در ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 5 تا 7 میلیارد
باغ ویلا 316 متری با 75 متر بنا در مهرچین ملارد
GH9071
باغ ویلا 316 متری با 75 متر بنا در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 316 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
باغ ویلا 315 متری با 75 متر بنا در مهرچین ملارد
GH9072
باغ ویلا 315 متری با 75 متر بنا در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 315 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
باغ ویلا 330 متری با 80 متر بنا در مهرچین ملارد
GH9073
باغ ویلا 330 متری با 80 متر بنا در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 330 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
باغ ویلا 680 متری در کردامیر شهریار
KA1005
باغ ویلا 680 متری در کردامیر شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 680 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
400 متر زمین در کردامیر شهریار
KA1006
400 متر زمین در کردامیر شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 400 متر
 • 3 تا 5 میلیارد
باغچه 1000 متری در وحیدیه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 4 تا 6 میلیارد
باغ خام 600 متری سند تک برگ در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 600 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
زمین 1000 متری ذخیره بافت در صفادشت ملارد
صفادشت و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
باغ ویلا 800 متری با 70 متر بنای قدیمی در ملارد
LO8057
باغ ویلا 800 متری با 70 متر بنای قدیمی در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 800 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
470 متر باغ ویلا در فردوسیه شهریار
فردوسیه و حومه شهریار
 • 470 متر
 • 5 تا 7 میلیارد