لیست املاک حمید شعبانی

باغ خام 600 متری سند تک برگ در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 600 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
زمین 1000 متری ذخیره بافت در صفادشت ملارد
صفادشت و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
باغ ویلا 800 متری با 70 متر بنای قدیمی در ملارد
LO843
باغ ویلا 800 متری با 70 متر بنای قدیمی در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 800 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
470 متر باغ ویلا در فردوسیه شهریار
فردوسیه و حومه شهریار
 • 470 متر
 • 5 تا 7 میلیارد
450 متر باغ ویلا بنا مدرن در لم آباد ملارد
LO821
450 متر باغ ویلا بنا مدرن در لم آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 450 متر
 • 7 تا 9 میلیارد
600 متر باغ ویلا بنا مدرن در لم آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 600 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
500 متر باغ ویلا بنا قدیمی در لم آباد ملارد
LO816
500 متر باغ ویلا بنا قدیمی در لم آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
500 متر زمین در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 1 تا 3 میلیارد
5000 متر زمین در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 5000 متر
 • 19 تا 21 میلیارد
باغ ویلا 500 متری سند تک برگ در شهریار
VA467
باغ ویلا 500 متری سند تک برگ در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
ویلا باغ 290 متری با 75 متر بنا در ملارد
GH923
ویلا باغ 290 متری با 75 متر بنا در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 290 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
باغ ویلا 1500 متری سند شش دانگ دارای نامه جهاد در ملارد
MV1024
باغ ویلا 1500 متری سند شش دانگ دارای نامه جهاد در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1500 متر
 • 24 تا 26 میلیارد
باغ خام 278 متری در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 278 متر
 • 1 تا 2 میلیارد
500 متر باغ خام سند تک برگ در میدان جهاد شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 5 تا 7 میلیارد
363 متر باغ ویلا با 70 متر بنا در شهریار
VA447
363 متر باغ ویلا با 70 متر بنا در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 363 متر
 • 4 تا 6 میلیارد
500 متر باغ خام واقع در میدان جهاد شهریار با سند تک برگ
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
باغ ویلا 500 متری سند دار تک برگ در میدان جهاد شهریار
SH302
باغ ویلا 500 متری سند دار تک برگ در میدان جهاد شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 9 تا 11 میلیارد
1000 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
LO827
1000 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 11 تا 13 میلیارد
450 متر باغ ویلا نقلی در شهریار
VA434
450 متر باغ ویلا نقلی در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 450 متر
 • 1 تا 3 میلیارد