لیست املاک محسن تاجیک..

باغ 500 متر با 100 متر اسکله اماده
KZ247
باغ 500 متر با 100 متر اسکله اماده
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ 4 دیوار 4500 متر ابراهیم اباد
X0076
باغ 4 دیوار 4500 متر ابراهیم اباد
کردزار و حومه شهریار
 • 4500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 650 متر با 100 متر بنا 2 خواب
KZ242
باغ ویلا 650 متر با 100 متر بنا 2 خواب
کردزار و حومه شهریار
 • 650 متر
 • تماس بگیرید
باغ خام 500 متذری 4 دیوار
X0059
باغ خام 500 متذری 4 دیوار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ 4 دیواری سند شش دانگ 1500 متر
X0070
باغ 4 دیواری سند شش دانگ 1500 متر
کردزار و حومه شهریار
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
با 1000 متری 4 دیوار
X0009
با 1000 متری 4 دیوار
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ 4 دیواری 2000 متر
X0083
باغ 4 دیواری 2000 متر
کردامیر و حومه شهریار
 • 2000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 2000 متر با 170 متر بنا
SH328
باغ ویلا 2000 متر با 170 متر بنا
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 2000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 500 متر با 40 متر بنا قدیمی
VA415
باغ ویلا 500 متر با 40 متر بنا قدیمی
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 500 متر با 120 متر بنا
KA187
باغ ویلا 500 متر با 120 متر بنا
کردامیر و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 2000 متر با 150 متر بنا دوبلکس
FE522
باغ ویلا 2000 متر با 150 متر بنا دوبلکس
فردوسیه و حومه شهریار
 • 2000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1250 متر با 90 متر بنا
VA428
باغ ویلا 1250 متر با 90 متر بنا
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1250 متر
 • تماس بگیرید
باغ 4 دیوار با مجوز ساخت
X0250
باغ 4 دیوار با مجوز ساخت
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1000 متر با 100 متر بنا قابل سکونت
SH353
باغ ویلا 1000 متر با 100 متر بنا قابل سکونت
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 500 متر با 120 متر بنا قابل سکونت
KZ0228
باغ ویلا 500 متر با 120 متر بنا قابل سکونت
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 2000 متر با 60 متر بنا
KA132
باغ ویلا 2000 متر با 60 متر بنا
کردامیر و حومه شهریار
 • 2000 متر
 • تماس بگیرید
ملک 4 دیوار 660 متر با 170 متر بنا قدیمی
KZ0224
ملک 4 دیوار 660 متر با 170 متر بنا قدیمی
کردزار و حومه شهریار
 • 660 متر
 • تماس بگیرید
باغ 4 دیوار 1500 متر کردزار
X0245
باغ 4 دیوار 1500 متر کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 700 متری با 120 متر بنا کردزار
KZ0223
باغ ویلا 700 متری با 120 متر بنا کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
باغ 1000 متری 4 دیوار
X0241
باغ 1000 متری 4 دیوار
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ 800 متری 4 دیوار
X0242
باغ 800 متری 4 دیوار
کردزار و حومه شهریار
 • 800 متر
 • تماس بگیرید