لیست املاک فاطمه عطايی

750 متر باغ ویلا در شفیع اباد
VA4137
750 متر باغ ویلا در شفیع اباد
وحیدیه و حومه شهریار
 • 750 متر
 • ۵ تا ۶ میلیارد
400 متر باغ ویلا در انجم اباد
VA4136
400 متر باغ ویلا در انجم اباد
وحیدیه و حومه شهریار
 • 401 متر
 • 3 تا 4 میلیارد
400 متر باغ ویلا در قشلاق ملارد
GH9132
400 متر باغ ویلا در قشلاق ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 400 متر
 • 6 تا 7 میلیارد
300 متر باغ ویلا در لم آباد
LO8104
300 متر باغ ویلا در لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 300 متر
 • 4 تا 5 میلیارد
1200 متر باغ ویلا در کردزار
KZ2221
1200 متر باغ ویلا در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • 25 تا 30 میلیارد
1800 متر باغ ویلا اصیل در خوشنام
KH12106
1800 متر باغ ویلا اصیل در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1800 متر
 • 30 تا 40 میلیارد
500 متر باغ ویلا در مهرچین
GH9131
500 متر باغ ویلا در مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 3 تا 5 میلیارد
500 متر باغ ویلا در لم آباد
LO8103
500 متر باغ ویلا در لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 9 تا 11 میلیارد
1500 متر باغ ویلا در ویلا دشت
VL11063
1500 متر باغ ویلا در ویلا دشت
ویلادشت ملارد
 • 1500 متر
 • 21 تا 25 میلیارد
600 متر باغ ویلا در ملارد
MV10071
600 متر باغ ویلا در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 600 متر
 • 11 تا15 میلیارد
500 متر باغ ویلا در مهرچین
GH9069
500 متر باغ ویلا در مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 6 تا 9میلیارد
500 متر باغ ویلا در سقرچین شهریار
VA4099
500 متر باغ ویلا در سقرچین شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 6 تا 7 میلیارد
700 متر باغ ویلا در فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 700 متر
 • 10 تا 13 میلیارد
1575 متر باغ ویلا سنددار در ملارد
MV10098
1575 متر باغ ویلا سنددار در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1575 متر
 • 28تا 32 میلیارد
480 متر باغ ویلا در فردوسیه شهریار
FE5089
480 متر باغ ویلا در فردوسیه شهریار
فردوسیه و حومه شهریار
 • 480 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
250 متر باغ ویلا در بکه
VA4090
250 متر باغ ویلا در بکه
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 250 متر
 • 4 تا 6 میلیارد
760 متر باغ ویلا در بکه
VA4091
760 متر باغ ویلا در بکه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 760 متر
 • 4 تا 6 میلیارد
438 متر باغ ویلا شهرکی در مهرچین
GH9093
438 متر باغ ویلا شهرکی در مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 438 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
1000 متر باغ ویلا در بکه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 11 تا 13 میلیارد
1000 متر باغ ویلا در کهنز
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 9/5 تا 11/5 میلیارد
500 متر در فردوس
فردوسیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 4 تا 6 میلیارد