لیست املاک کیانوش غلامی

باغ 1000 متری 4 دیوار
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ 800 متری 4 دیوار
کردزار و حومه شهریار
 • 800 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 520 متر با 90 متر بنا قابل سکونت
کردزار و حومه شهریار
 • 520 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 900 متر با 200 متر بنا قابل سکونت
کردزار و حومه شهریار
 • 900 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1300 متر با 170 متر بنا قابل سکونت
کردزار و حومه شهریار
 • 1300 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1300 متر با 150 متر بنا قابل سکونت
کردامیر و حومه شهریار
 • 1300 متر
 • تماس بگیرید
باغ 1000 متر 4 دیوار کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ 500 متری 4 دیوار کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
یاغ 1200 متری 4 دیوار کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1000 متر با 120 متر بنا قابل سکونت
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1500 متر با 150 متر بنا
کردزار و حومه شهریار
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 250 متری قابل سکونت
وحیدیه و حومه شهریار
 • 250 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1000 متر با 200 متر بنا لوکس
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ 4 دیواری 9500 متر ابراهیم اباد
کردزار و حومه شهریار
 • 9500 متر
 • تماس بگیرید
باغ خام 4 دیوار کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 750 متر
 • تماس بگیرید
زمین 1200 متری با مجوز ساخت
صفادشت و حومه ملارد
 • 1200 متر
 • تماس بگیرید
باغ 2400 متری 4 دیوار با 160 متر مجوز ساخت
خوشنام و حومه ملارد
 • 2400 متر
 • تماس بگیرید
باغ خام 4 دیوار خ رضوان
لم آباد و حومه ملارد
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 5500 متر با 166 متر بنا با مجوز
کردزار و حومه شهریار
 • 5500 متر
 • تماس بگیرید