لیست املاک علیرضا پارسا

باغ ویلای 1000متری کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 590متری کردامیر سند دار
کردامیر و حومه شهریار
 • 590 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 720 متری کردامیر سنددار
کردامیر و حومه شهریار
 • 720 متر
 • تماس بگیرید
زمین 1000متری ابراهیم اباد
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ 1000متری 4 دیواری وحیدیه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 1630متری رزکان
رزکان و حومه شهریار
 • 1630 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 800 متری کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 800 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 750 متری 4دیواری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 750 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 600متری 4دیواری ملاردویلای جنوبی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغچه250متری 4 دیواری ملارد ویلاجنوبی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 250 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 500 متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 520 متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 520 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1100متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1100 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 600متری یبارک
وحیدیه و حومه شهریار
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 300متری یبارک
وحیدیه و حومه شهریار
 • 300 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1000متری با پایانکار شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 250 متری شهرکی باغدشت
وحیدیه و حومه شهریار
 • 250 متر
 • تماس بگیرید
باغجه4 دیواری 1000متری شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 500متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 750 متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 750 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 400متری 4دیواری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 400 متر
 • تماس بگیرید