لیست املاک علیرضا پارسا

باغ ویلای 1000متری کردامیر
فروخته شد Q192
باغ ویلای 1000متری کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای500متری مهرچین
فروخته شد Q0922
باغ ویلای500متری مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای700متری شهریار
فروخته شد Q369
باغ ویلای700متری شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1350متری ملارد ویلاشهریار
فروخته شد Q1075
باغ ویلای 1350متری ملارد ویلاشهریار
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1350 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1240متری کهنز شهریار
فروخته شد q366
باغ ویلای 1240متری کهنز شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1240 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 310متری خوشنام
فروخته شد q01229
باغ ویلای 310متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 410 متر
 • تماس بگیرید
زمین 1000 متری سند تکبرگ وزارت دفاع کردامیر
فروخته شد Q99
زمین 1000 متری سند تکبرگ وزارت دفاع کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 300متری لم اباد
فروخته شد q0811
باغچه 300متری لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 300 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1200متری کهنز
فروخته شد q359
باغ ویلای 1200متری کهنز
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای660متری مارلیک
فروخته شد Q01226
باغ ویلای660متری مارلیک
خوشنام و حومه ملارد
 • 660 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا1500متری ملارد ویلا جنوبی
فروخته شد Q1060
باغ ویلا1500متری ملارد ویلا جنوبی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا500سکونت دایم قشلاق
فروخته شد Q0908
باغ ویلا500سکونت دایم قشلاق
قشلاق و حومه ملارد
 • 520 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای1050متری ملاردویلاجنوبی
فروخته شد Q1064
باغ ویلای1050متری ملاردویلاجنوبی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1050 متر
 • تماس بگیرید
باغچه450متری فردوسیه
فروخته شد Q0300
باغچه450متری فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 450 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 1000متری ابشار خوشنام
فروخته شد Q0299
باغچه 1000متری ابشار خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای750متری ملارد ویلاجنوبی
فروخته شد Q1059
باغ ویلای750متری ملارد ویلاجنوبی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 750 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 515متری باغدشت شهریار
فروخته شد Q0297
باغچه 515متری باغدشت شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 515 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 600متری باغدشت
فروخته شد Q0296
باغچه 600متری باغدشت
وحیدیه و حومه شهریار
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 500متری خوشنام
فروخته شد Q01220
باغچه 500متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 500متری مبله
فروخته شد Q0802
باغ ویلای 500متری مبله
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای700متری خوشنام
فروخته شد q01219
باغ ویلای700متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 700 متر
 • 3800000000