فروش باغ ویلا - صفحه 24

۱۳۰۰متر باغ ویلا فول امکانات در شهریار
VA452
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۱۳۰۰متر باغ ویلا فول امکانات در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1300 متر
 • تماس بگیرید
۸۶۰ متر باغ ویلا در بکه
VA449
شهاب دیناری
شهاب دیناری مشاور ارشد
۸۶۰ متر باغ ویلا در بکه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 860 متر
 • تماس بگیرید
1250 متر باغ ویلا در بهاران
کردزار و حومه شهریار
 • 1250 متر
 • تماس بگیرید
1000 متر باغ ویلا لوکس در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغچه ۴۸۵ متر خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 485 متر
 • تماس بگیرید
650 متر باغ ویلا با ۷۰ متر بنا کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 650 متر
 • تماس بگیرید
500 متر باغ ویلا در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 300متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 300 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 380 متر
 • تماس بگیرید
۷۳۳متر باغ ویلا مناسب سکونت دائمی
VA446
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۷۳۳متر باغ ویلا مناسب سکونت دائمی
وحیدیه و حومه شهریار
 • 733 متر
 • تماس بگیرید
۱۹۰۰متر باغ ویلای لوکس
MV1044
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۱۹۰۰متر باغ ویلای لوکس
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1900 متر
 • تماس بگیرید
ویلا 530 متری
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 530 متر
 • تماس بگیرید
۴۷۵متر باغ ویلای لوکس شهرکی در ملارد
GH926
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۴۷۵متر باغ ویلای لوکس شهرکی در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 475 متر
 • تماس بگیرید
۵۳۲متر باغ ویلا لوکس در خوشنام
KH1249
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۵۳۲متر باغ ویلا لوکس در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 532 متر
 • تماس بگیرید
۵۰۰متر باغ ویلا ۷۰متر بنا در ملارد
GH972
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۵۰۰متر باغ ویلا ۷۰متر بنا در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
۷۰۰متر باغ ویلا با ۱۲۰متر بنا در خوشنام
KH1265
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۷۰۰متر باغ ویلا با ۱۲۰متر بنا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
۱۳۰۰ متر باغ ویلای لوکس در وحیدیه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1300 متر
 • تماس بگیرید
۲۲۵۵متر باغ ویلای با صفا و دنج
KZ217
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۲۲۵۵متر باغ ویلای با صفا و دنج
کردزار و حومه شهریار
 • 2255 متر
 • تماس بگیرید
1500 متر باغ ویلا در انجم اباد
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
۱۰۳۶ متر باغ ویلا با بنای ۱۵۰ متری
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1036 متر
 • تماس بگیرید
700 متر باغ ویلا با ۱۵۰ متر بنا
وحیدیه و حومه شهریار
 • 700 متر
 • تماس بگیرید