فروش باغ ویلا - صفحه 26

۱۱۰۰متر باغ ویلا شهرکی
KA164
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۱۱۰۰متر باغ ویلا شهرکی
کردامیر و حومه شهریار
 • 1100 متر
 • تماس بگیرید
۹۰۰متر باغ ویلا با ۱۸۰متر بنا در شهریار
KA163
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۹۰۰متر باغ ویلا با ۱۸۰متر بنا در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 900 متر
 • تماس بگیرید
۵۰۰منر باغ ویلا در شهریار
VA488
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۵۰۰منر باغ ویلا در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
۵۰۰متر باغ ویلا در لم اباد
LO857
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۵۰۰متر باغ ویلا در لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
۵۰۰متر باغ ویلای لوکس در لم آباد
LO856
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۵۰۰متر باغ ویلای لوکس در لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
۴۰۰متر باغ ویلا دوبلکس با استخر سرپوشیده و روف گاردن
LO855
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
باغ ویلای 500متری کردزار
KZ237
باغ ویلای 500متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
۱۲۵۰متر باغ ویلا در کردامیر
KA162
امیر تقی پور
امیر تقی پور مشاور باغ ویلا
۱۲۵۰متر باغ ویلا در کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 1250 متر
 • تماس بگیرید
باغچه550 متری ملارد
وحیدیه و حومه شهریار
 • 550 متر
 • تماس بگیرید
۵۰۰متر باغ ویلا در ملارد
LO854
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۵۰۰متر باغ ویلا در ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
۴۵۰متر باغچه ی لوکس
KA160
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۴۵۰متر باغچه ی لوکس
کردامیر و حومه شهریار
 • 450 متر
 • تماس بگیرید
۴۰۰متر باغچه با سوییت در شهریار
KA159
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۴۰۰متر باغچه با سوییت در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
600 متر باغ ویلا در لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
660 متر باغ ویلا در لم آباد
LO851
660 متر باغ ویلا در لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 660 متر
 • تماس بگیرید
۱۲۵۰متر عمارت لوکس با ۳۰۰متر بنا
KZ261
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۱۲۵۰متر عمارت لوکس با ۳۰۰متر بنا
کردزار و حومه شهریار
 • 1250 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 580 متری قجر اباد
کردامیر و حومه شهریار
 • 580 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 500متر کردزار
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای لوکس ۷۰۰متری در ملارد
مناسب سکونت دائم MV1042
امیر تقی پور
امیر تقی پور مشاور باغ ویلا
باغ ویلای لوکس ۷۰۰متری در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 700 متر
 • ۱۰ ۱۱
۹۰۰متری داخل مجموعه جَنب رستوران کندو
MV1043
امیر تقی پور
امیر تقی پور مشاور باغ ویلا
۹۰۰متری داخل مجموعه جَنب رستوران کندو
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 900 متر
 • ۴ ۵
ویلایی 280 متری یوسف اباد صیرفی
فردوسیه و حومه شهریار
 • 280 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1600 متری لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 1600 متر
 • تماس بگیرید