فروش باغ ویلا - صفحه 30

ویلا باغ 1500 متری سنددار در ملارد
ویلادشت ملارد
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
1700متر باغ با 60متر ویلا در شهریار
KA134
1700متر باغ با 60متر ویلا در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 1700 متر
 • تماس بگیرید
500متر باغ با پایانکار در شهریار
KA133
500متر باغ با پایانکار در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
ویلا باغ 1850 متری در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1850 متر
 • تماس بگیرید
900متر باغ ویلا با 100متر بنا در لم اباد
LO826
امیر تقی پور
امیر تقی پور مشاور باغ ویلا
900متر باغ ویلا با 100متر بنا در لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 900 متر
 • تماس بگیرید
800متر باغ ویلا با 70متر بنا در اسفند اباد
LO824
امیر تقی پور
امیر تقی پور مشاور باغ ویلا
800متر باغ ویلا با 70متر بنا در اسفند اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 800 متر
 • تماس بگیرید
1000متر باغ ویلا با 350متر بنای دوبلکس در کردزار
KZ253
امیر تقی پور
امیر تقی پور مشاور باغ ویلا
1000متر باغ ویلا با 350متر بنای دوبلکس در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
600 متر باغ ویلا سندتک برگ داخل اسفند اباد
LO822
امیر تقی پور
امیر تقی پور مشاور باغ ویلا
600 متر باغ ویلا سندتک برگ داخل اسفند اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا1300متری فردوسیه
FE510
باغ ویلا1300متری فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1300 متر
 • تماس بگیرید
850 متری قپچاق
خوشنام و حومه ملارد
 • 850 متر
 • تماس بگیرید
600متر باغ ویلا با 180متر در فرارت
VA483
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
600متر باغ ویلا با 180متر در فرارت
وحیدیه و حومه شهریار
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
500متر باغ ویلا با 100متر بنا در صالح اباد
GH965
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
500متر باغ ویلا با 100متر بنا در صالح اباد
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
1000متر باغ ویلا با 50 متر بنا در مهرجین
GH966
امیر تقی پور
امیر تقی پور مشاور باغ ویلا
1000متر باغ ویلا با 50 متر بنا در مهرجین
قشلاق و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 580 متری قشلاق
قشلاق و حومه ملارد
 • 580 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1200متری زمردویلا
تیسفون یا والفجر شهریار
 • 1200 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1200متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 500 متری لم آباد
Q835
باغ ویلا 500 متری لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 700متری لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1000متری شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
865 متر باغ چهار دیوار
X0106
865 متر باغ چهار دیوار
کردزار و حومه شهریار
 • 865 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 800متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 800 متر
 • تماس بگیرید