فروش باغ ویلا - صفحه 45

1000 متر باغ ویلا در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 11.5تا 13.5
1800 متر باغ ویلا در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1800 متر
 • 7.8 تا 8.2
1200 متر باغ ویلا در شهریار
رزکان و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • 2.8 تا 3.2
800 متر باغ ویلا در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 800 متر
 • 3.8 تا 4.2
6000 متر باغ ویلا در کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 6000 متر
 • 15 تا17
2000 متر باغ ویلا در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1800 متر
 • 9.8 تا10.2
باغ ویلا1000متری یوسف اباد صیرفی
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
500 متر باغ ویلا در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
500 متر باغ ویلا با 40 متر بنا در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
1700متر باغ ویلا در کهنز
SH322
1700متر باغ ویلا در کهنز
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1700 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1188متری بکه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1188 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 500 متری مخابرات بکه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
500 متر باغ ویلا ابراهیم اباد
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ 1000 متری وحیدیه بکه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
1000متر باغ ویلا در شهریار
SH321
1000متر باغ ویلا در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1120 متری فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1120 متر
 • تماس بگیرید
1000متر باغ ویلا در وحیدیه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
800 متر باغ ویلا در ابراهیم آباد
کردزار و حومه شهریار
 • 800 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1500 متری صالح اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1500متری صالح اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 500 متری تعاون مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید