املاک ثبت شده- صفحه 12

باغ ویلای شیک و مدرن سند دار تک برگ در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 500 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
باغ ویلا 400 متری سند دار تک برگ در خوشنام ملارد
KH12009
باغ ویلا 400 متری سند دار تک برگ در خوشنام ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 400 متر
 • 7 تا 9 میلیارد
500 متر باغ ویلا مدرن در مهرچین ملارد
GH9065
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
500 متر باغ ویلا مدرن در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
750 متر باغ ویلا شیک و مدرن در مهرچین ملارد
GH9066
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
750 متر باغ ویلا شیک و مدرن در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 750 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
720 متر باغ خام چهار دیواری در مهرچین ملارد
X9001
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
720 متر باغ خام چهار دیواری در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 720 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
500 تر باغ ویلا در مهرچین ملارد
GH9001
500 تر باغ ویلا در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 520 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
باغ ویلا 350 متری سند دار تک برگ در خوشنام ملارد
KH12010
باغ ویلا 350 متری سند دار تک برگ در خوشنام ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 350 متر
 • 5 تا 7 میلیارد
1000 متر باغ ویلا سند دار تک برگ در شهریار
KA1001
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
1000 متر باغ ویلا سند دار تک برگ در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 19 تا 21 میلیارد
باغ ویلا 400 متری در خوشنام ملارد
KH12011
باغ ویلا 400 متری در خوشنام ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 400 متر
 • 7 تا 9 میلیارد
باغ ویلا 486 متری سند دار مناسب سکونت در صفادشت ملارد
SF13001
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
1350 متر باغ ویلا در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 1350 متر
 • 5 تا 7 میلیارد
500 متر باغ خام سند دار تک برگ در اسفندآباد ملارد
X8001
500 متر باغ خام سند دار تک برگ در اسفندآباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
330 متر باغ در اسفندآباد ملارد
X8001
330 متر باغ در اسفندآباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 330 متر
 • 1 تا 2 میلیارد
1350 متر باغ خام در اسفندآباد ملارد
X8001
1350 متر باغ خام در اسفندآباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 1350 متر
 • 9 تا 11 میلیارد
باغ ویلا 500 متری در مهرچین ملارد
GH9068
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 500 متری در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
باغ ویلا 540 متری در مهرچین ملارد
GH9069
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 540 متری در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 540 متر
 • 3 تا 5 میلیارد
باغ ویلا 1300 متری در صفادشت ملارد
SF13004
باغ ویلا 1300 متری در صفادشت ملارد
صفادشت و حومه ملارد
 • 1300 متر
 • 9 تا 11 میلیارد