املاک ثبت شده- صفحه 30

500 متر ویلا باغ سنددار
GH996
500 متر ویلا باغ سنددار
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
14 هکتار باغ در منطقه خوشنام
فروخته شد Q0240
14 هکتار باغ در منطقه خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 140000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 520 متر با 90 متر بنا قابل سکونت
فروخته شد Q0220
باغ ویلا 520 متر با 90 متر بنا قابل سکونت
کردزار و حومه شهریار
 • 520 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 900 متر با 200 متر بنا قابل سکونت
فروخته شد Q0221
باغ ویلا 900 متر با 200 متر بنا قابل سکونت
کردزار و حومه شهریار
 • 900 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1300 متر با 170 متر بنا قابل سکونت
KZ0222
باغ ویلا 1300 متر با 170 متر بنا قابل سکونت
کردزار و حومه شهریار
 • 1300 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1000متری کردامیر
فروخته شد Q181
باغ ویلای 1000متری کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 590متری کردامیر سند دار
کردامیر و حومه شهریار
 • 590 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 720 متری کردامیر سنددار
کردامیر و حومه شهریار
 • 720 متر
 • تماس بگیرید
۵۰۰متر باغ ویلا در ملارد
فروخته شد Q995
۵۰۰متر باغ ویلا در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
100متر باغچه در یبارک
فروخته شد Q0237
100متر باغچه در یبارک
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
500متر باغچه در یبارک
فروخته شد Q0238
500متر باغچه در یبارک
کردامیر و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
300 متر باغچه در یبارک
فروخته شد Q0239
300 متر باغچه در یبارک
کردامیر و حومه شهریار
 • 300 متر
 • تماس بگیرید
۶۰۰متر باغ ویلا در ملارد
KH01213
۶۰۰متر باغ ویلا در ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 671 متر
 • تماس بگیرید
450 متر باغ ویلا محمد شهر
MH1404
450 متر باغ ویلا محمد شهر
محمد شهر محمد شهر
 • 450 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1300 متر با 150 متر بنا قابل سکونت
KA180
باغ ویلا 1300 متر با 150 متر بنا قابل سکونت
کردامیر و حومه شهریار
 • 1300 متر
 • تماس بگیرید
باغ 1000 متر 4 دیوار کردزار
X0234
باغ 1000 متر 4 دیوار کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ 500 متری 4 دیوار کردزار
X0233
باغ 500 متری 4 دیوار کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
یاغ 1200 متری 4 دیوار کردزار
فروخته شد Q0232
یاغ 1200 متری 4 دیوار کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • تماس بگیرید
900متر باغ با 500متر ویلای لوکس
sf1319
900متر باغ با 500متر ویلای لوکس
صفادشت و حومه ملارد
 • 900 متر
 • تماس بگیرید
2400متر باغ ویلای لوکس با 150متر بنا و 150متر الاچیق
SF1318
2400 متر عمارت با شکوه با 400 متر ویلا
لاکرچی KH01212
2400 متر عمارت با شکوه با 400 متر ویلا
خوشنام و حومه ملارد
 • 2400 متر
 • تماس بگیرید