املاک ثبت شده- صفحه 69

باغ ویلا 666متری فردوسیه
فروخته شد Q535
باغ ویلا 666متری فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 666 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 1250 متری لطیفی
فروخته شد Q125
باغچه 1250 متری لطیفی
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1250 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 950 متری کهنز
فروخته شد Q532
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 950 متری کهنز
فردوسیه و حومه شهریار
 • 950 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 720متری فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 720 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا ۵۵۰ متری فردوسیه
FE534
باغ ویلا ۵۵۰ متری فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 550 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 480 متری مهرچین
GH953
باغ ویلا 480 متری مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 480 متر
 • تماس بگیرید
1000متر باغ ویلا در مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 4.5 تا 5.5 میلیارد
1000 متر باغ ویلا در شهریار
فروخته شد Q328
1000 متر باغ ویلا در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1544 متری قلعه نو
فروخته شد Q470
باغ ویلا 1544 متری قلعه نو
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1544 متر
 • تماس بگیرید
500مترزمین چهاردیواری شمعدونی فردوسیه
فروخته شد Q47
500مترزمین چهاردیواری شمعدونی فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
750 متر باغ ویلا شهرکی در شهریار
فروخته شد q147
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
750 متر باغ ویلا شهرکی در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 750 متر
 • تماس بگیرید
500متر باغ ویلا در خوشنام
KH1278
500متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 4.5 تا 5.5 میلیارد
باغ ویلای لوکس و زیبا در مهرچین ملارد
فروخته شد q950
باغ ویلای لوکس و زیبا در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1050 متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1050 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 2100متری بهاران رضی اباد
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 2100 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای ۱۰۰۰متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
750 متر باغ ویلا
فروخته شد Q473
750 متر باغ ویلا
وحیدیه و حومه شهریار
 • 750 متر
 • تماس بگیرید
550متری ونوس صالح اباد
فروخته شد Q868
550متری ونوس صالح اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 550 متر
 • تماس بگیرید
600 متری باغ ویلا در مهرچین ملارد
فروخته شد Q867
600 متری باغ ویلا در مهرچین ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 1624متری چهردیواری ابراهیم اباد
فروخته شد 110
باغچه 1624متری چهردیواری ابراهیم اباد
کردزار و حومه شهریار
 • 1624 متر
 • تماس بگیرید
500متری ونوس صالح اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید