املاک ثبت شده- صفحه 70

512متری ونوس صالح اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 512 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 500متری مهرچین
فروخته شد Q903
باغ ویلای 500متری مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
500 متر باغ ویلا مهرچین
GH946
500 متر باغ ویلا مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
سفره خانه 1150متری خوشنام
فروخته شد Q1276
سفره خانه 1150متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1150 متر
 • تماس بگیرید
1000 متر باغ ویلا در خوشنام
KH1275
1000 متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 6.5 تا 7.5
550متری خوشنام
KH1274
550متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 550 متر
 • تماس بگیرید
500مترباغچه
خوشنام و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1100متری در خوشنام
فروخته شد Q1272
باغ ویلای 1100متری در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1100 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 525 متری ملارد ویلا جنوبی
فروخته شد Q1024
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 525 متری ملارد ویلا جنوبی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 525 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای نقلی 525 متری در ملارد
فروخته شد q1023
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلای نقلی 525 متری در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 525 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 900متری یوسف اباد صیرفی
فردوسیه و حومه شهریار
 • 900 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 500 متری مهرچین
GH945
باغ ویلا 500 متری مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 1.9تا2
باغ ویلا 650 متری ونوس
فروخته شد Q944
باغ ویلا 650 متری ونوس
قشلاق و حومه ملارد
 • 650 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 2200 متری ونوس
فروخته شد Q943
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 2200 متری ونوس
قشلاق و حومه ملارد
 • 2200 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 500 متری ونوس مجموعه
فروخته شد Q942
باغ ویلا 500 متری ونوس مجموعه
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1000متری قشلاق
فروخته شد Q941
باغ ویلای 1000متری قشلاق
قشلاق و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا با پایانکار در کردامیر شهریار
فروخته شد Q145
باغ ویلا با پایانکار در کردامیر شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 1250 متر
 • 13تا 14 میلیارد
باغ ویلا500متری قشلاق
GH940
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا500متری قشلاق
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا500متری در قشلاق
فروخته شد Q939
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا500متری در قشلاق
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای لوکس 1450 متری لم اباد
فروخته شد Q864
باغ ویلای لوکس 1450 متری لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 1450 متر
 • تماس بگیرید
500 متر باغ ویلا نقلی در کردزار
فروخته شد Q279
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
500 متر باغ ویلا نقلی در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید