املاک ثبت شده- صفحه 31

باغ ویلا 700 متری یوسف اباد قوام
صفادشت و حومه ملارد
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
525 متر زمین سند 6 دانگ در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 525 متر
 • تماس بگیرید
525 باغ ویلا در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 525 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1000 متری نیمه کاره در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
500 متر باغ خام یبارک
X0064
500 متر باغ خام یبارک
کردامیر و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
600باغ ویلایی استثنایی در کهنز
FE504
600باغ ویلایی استثنایی در کهنز
فردوسیه و حومه شهریار
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
500 متر باغ ویلا در ملارد ویلا جنوبی
MV1004
500 متر باغ ویلا در ملارد ویلا جنوبی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
600 متر زمین در بافت ویژه باغ ویلا ملارد ویلا شمالی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
۷۵۰ متر باغچه با بنا و انشعابات در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 750 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 760 متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 760 متر
 • تماس بگیرید
باغ خام 4 دیوار با سند
X0060
باغ خام 4 دیوار با سند
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 600 متری با 100 متر بنا بلوار امام حسین
KA105
باغ ویلا 600 متری با 100 متر بنا بلوار امام حسین
کردامیر و حومه شهریار
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1000 متری با 100 متر بنا کردزار
KZ211
باغ ویلا 1000 متری با 100 متر بنا کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
KZ210
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 700 متری با 100 متر بنا کردزار
KZ209
باغ ویلا 700 متری با 100 متر بنا کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
باغ خام 500 متری با 30 متر بنا
KZ208
باغ خام 500 متری با 30 متر بنا
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 700 متری با 100 متر بنا کردزار
KZ205
باغ ویلا 700 متری با 100 متر بنا کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1000 متری با 120 متر بنا کردامیر
KA103
باغ ویلا 1000 متری با 120 متر بنا کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1000 متری کردزار
KZ203
باغ ویلا 1000 متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
نو ساز کلاسیک
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 525 متر
 • تماس بگیرید
625 متر باغ ویلا بهاران کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 625 متر
 • تماس بگیرید