اجاره باغ ویلا

اجاره سالیانه باغ ویلا در کردزار
کردزار و حومه شهریار
  • 1800 متر
  • ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ رهن
اجاره سالیانه باغ ویلا در کهنز
فردوسیه و حومه شهریار
  • 1000 متر
  • ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ رهن
1300 متر در ملارد ویلا
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
  • 1300 متر
  • 1.2 تا2.2 میلیارد
  • صفحه قبل
  • 1 (current)
  • صفحه قبل