فروش باغ و باغچه

400 متر باغ خام در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 400 متر
 • 1 تا 4 میلیارد
1200 متر باغ خام در کردامیر شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • 9 تا 10 میلیارد
باغ 1000 متری سند تک برگ در کهنز شهریار
X25
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ 1000 متری سند تک برگ در کهنز شهریار
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 11 تا 13 میلیارد
500 متر باغ چهار دیواری در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
باغچه 1000 متری در وحیدیه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 4 تا 6 میلیارد
باغ خام 600 متری سند تک برگ در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 600 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
1000 متر باغ چهار دیواری سند تک برگ در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 10 تا 12 میلیارد
باغ 440 متری چهار دیواری در کردزار شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 440 متر
 • 3 تا 5 میلیارد
250 متر باغ خام در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 250 متر
 • 1 تا 2 میلیارد
باغ خام 1142 متری در فردوسیه شهریار
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1142 متر
 • 7 تا 9 میلیارد
750 متر باغ خام سند تک برگ در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 750 متر
 • 3 تا 5 میلیارد
560 متر باغ خام در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 560 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
باغ خام 540 متری در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 540 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
963 متر باغ خام سند تک برگی در خوشنام ملارد
MV10027
963 متر باغ خام سند تک برگی در خوشنام ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 963 متر
 • 5 تا 7 میلیارد
باغ خام 278 متری در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 278 متر
 • 1 تا 2 میلیارد
500 متر باغ خام سند تک برگ در میدان جهاد شهریار
VA4015
500 متر باغ خام سند تک برگ در میدان جهاد شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 5 تا 7 میلیارد
290 متر باغ خام در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 290 متر
 • 1 تا 2 میلیارد
500 متر باغ خام واقع در میدان جهاد شهریار با سند تک برگ
SH3026
500 متر باغ خام واقع در میدان جهاد شهریار با سند تک برگ
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
550 متر باغ خام در لم آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 550 متر
 • 4 تا 6 میلیارد
باغ خام 500 متری در ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 1 تا 3 میلیارد
باغ خام 12000 متری سند دار تک برگ در منطقه شهریار
X3001
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ خام 12000 متری سند دار تک برگ در منطقه شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 12000 متر
 • 89 تا 91 میلیارد