فروش زمین

زمین 1000 متری ذخیره بافت در صفادشت ملارد
صفادشت و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
150 متر زمین سند تک برگ در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 150 متر
 • 600 تا 700 میلیون
زمین 500 متری چهار دیواری سند تک برگ در شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
500 متر زمین در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 1 تا 3 میلیارد
5000 متر زمین در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 5000 متر
 • 19 تا 21 میلیارد
2000 متر زمین در قشلاق ملارد
Z23
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
2000 متر زمین در قشلاق ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 2000 متر
 • 27 تا 29 میلیارد
444 متر زمین دارای سند شش دانگ در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 444 متر
 • 1 تا 3 میلیارد
زمین 1250 متری در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 1250 متر
 • 4 تا 6 میلیارد
2330 متر زمین دارای سند شش دانگ در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 2320 متر
 • 10 تا 12 میلیارد
زمین بایر چهار دیواری در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 600 متر
 • 1 تا 2 میلیارد
2200 متر زمین در شهرک یوسفی در شهریار
تیسفون یا والفجر شهریار
 • 2200 متر
 • 24 تا 25 میلیارد
زمین کلنگی 562 متری در ملارد
ویلادشت ملارد
 • 1950 متر
 • 9 الی 11 میلیارد
زمین کلنگی - مسکونی سند شش دانگ در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1986 متر
 • 29 تا 31 میلیارد
زمین داخل بافت در مرکز شهریار
فروخته شد Q28
زمین داخل بافت در مرکز شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 135 متر
 • 4.5 تا 5.5 میلیارد
۸۰۰متر زمین کاربری مسکونی تجاری در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 800 متر
 • 11 تا 13 میلیارد
زمین کنار بافت 200 متری در لم اباد
فروخته شد Q46
زمین کنار بافت 200 متری در لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 200 متر
 • 800 تا 900 میلیون
1200 متر زمین کنار بافت
لم آباد و حومه ملارد
 • 1200 متر
 • 9 تا ۱۰ میلیارد
زمین 600 متری در ملارد ویلای جنوبی
فروخته شد Q22
زمین 600 متری در ملارد ویلای جنوبی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 600 متر
 • 1.5 تا 2.5 میلیارد
2221 متر زمین تو باغ یوسفی
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 2221 متر
 • 23 تا 25 میلیارد