املاک ثبت شده

800 متر باغ ویلا اجاره روزانه در کردزار شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 800 متر
 • 2 تا 3.5 میلیون
750 متر باغ ویلا اجاره روزانه در کردزار شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 750 متر
 • 2.5 تا 3.5 میلیون
1250 متر باغ ویلا اجره روزانه در کردزار شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 1250 متر
 • 2 تا 3 میلیون
800 متر باغ ویلا اجاره روزانه در امیریه شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 800 متر
 • 4 الی 5 میلیون
750 متر باغ ویلای اجاره روزانه در یوسف آباد شهریار
فردوسیه و حومه شهریار
 • 750 متر
 • 4 تا 5.5 میلیون
1000 متر باغ ویلا اجاره روزانه در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 3.5 تا 5.5 میلیون
1200 متر باغ ویلا اجاره ای در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • 3.5 الی 4.5 میلیون تومان
735 متر باغ ویلا اجاره روزانه در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 735 متر
 • 4 الی 5 میلیون
اجاره روزانه باغ ویلا 500 متری در لم اباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 2.7 تا 4 میلیون
اجاره سالن برگزاری مراسم در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1350 متر
 • شروع قیمت از 6 میلیون
اجاره روزانه باغ ویلا 1350 متری در ملارد ویلاجنوبی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1350 متر
 • 4 الی 8 میلیون
اجاره روزانه باغ ویلا 700 متری در لم اباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 700 متر
 • ۳ الی ۴ میلیون
اجاره روزانه باغ ویلا 1440 متری در اسفند اباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 1440 متر
 • 3.5 الی 5.5 میلیون
 • صفحه قبل
 • 1 (current)
 • صفحه قبل