املاک ثبت شده

18 قطعه 340 متری تک برگ مشجر سند دار در صفا دشت
X0200
18 قطعه 340 متری تک برگ مشجر سند دار در صفا دشت
خوشنام و حومه ملارد
 • 340 متر
 • ۸۰۰ تا ۹۰۰میلیون
500 متر داخل مجموعه
X0352
‍‍‍پویا رهنما
‍‍‍پویا رهنما کارشناس ملکی
500 متر داخل مجموعه
کردامیر و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
900 متر باغ در کردزار
X0351
‍‍‍پویا رهنما
‍‍‍پویا رهنما کارشناس ملکی
900 متر باغ در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 900 متر
 • تماس بگیرید
900 متر سند شش دانگ
X0350
‍‍‍پویا رهنما
‍‍‍پویا رهنما کارشناس ملکی
900 متر سند شش دانگ
کردزار و حومه شهریار
 • 900 متر
 • تماس بگیرید
باغ خام 3000 متری بر اتوبان
X0349
باغ خام 3000 متری بر اتوبان
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 3000 متر
 • تماس بگیرید
باغچه1500متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 400متری لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 290متری لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 290 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 400متری لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
باغچه772متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 772 متر
 • تماس بگیرید
باغ 450 متری در کردزار
X0343
باغ 450 متری در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 450 متر
 • تماس بگیرید
1250 متر باغ چهاردیوار سندشش دانگ
X0340
1250 متر باغ چهاردیوار سندشش دانگ
کردزار و حومه شهریار
 • 1250 متر
 • تماس بگیرید
باغ خام 1000 متری
X0341
باغ خام 1000 متری
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغچه550متری ملاردویلاشمالی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 550 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 400متری ملاردویلاشمالی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
850 متر باغ چهاردیوار داخل مجموعه
X0339
‍‍‍پویا رهنما
‍‍‍پویا رهنما کارشناس ملکی
850 متر باغ چهاردیوار داخل مجموعه
صفادشت و حومه ملارد
 • 856 متر
 • تماس بگیرید
باغ1000متری سنددار کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 400متری شهرکی
وحیدیه و حومه شهریار
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
باغچه نقلی در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا ۱۲۰۰متری در منطقه مهرآذین
قشلاق و حومه ملارد
 • 1200 متر
 • 5 میلیارد تا ۶ میلیارد
باغچه 700 متری در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 700 متر
 • تماس بگیرید