املاک ثبت شده

500 متر اسفند اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا در ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 500 متر
 • ۸ تا ۹ میلیارد
باغ ویلا 500 متری با 100 متر بنا در ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 5 تا 7 میلیارد
باغ ویلا 316 متری با 75 متر بنا در مهرچین ملارد
GH972
باغ ویلا 316 متری با 75 متر بنا در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 316 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
باغ ویلا 315 متری با 75 متر بنا در مهرچین ملارد
GH964
باغ ویلا 315 متری با 75 متر بنا در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 315 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
باغ ویلا 330 متری با 80 متر بنا در مهرچین ملارد
GH963
باغ ویلا 330 متری با 80 متر بنا در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 330 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
500 متر باغ ویلا سند دار تک برگ در ملارد
LO852
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
500 متر باغ ویلا سند دار تک برگ در ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 8 تا 10 میلیارد
280 متر باغ ویلا با 85 متر بنا در لم آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 280 متر
 • 5 تا 7 میلیارد
باغ ویلا 626 متری دارای 90 متر بنا در ملارد
LO849
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 626 متری دارای 90 متر بنا در ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 626 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
زمین 1000 متری ذخیره بافت در صفادشت ملارد
صفادشت و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
باغ ویلا 800 متری با 70 متر بنای قدیمی در ملارد
LO843
باغ ویلا 800 متری با 70 متر بنای قدیمی در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 800 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
550 متر باغ ویلا با 130 متر بنا در ملارد
LO841
550 متر باغ ویلا با 130 متر بنا در ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 550 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
700 متر باغ ویلا با 130 متر بنا در لم آباد ملارد
LO842
700 متر باغ ویلا با 130 متر بنا در لم آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 700 متر
 • 11 تا 13 میلیارد
700 متر باغ ویلا سند تک برگ در ملارد
LO839
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
700 متر باغ ویلا سند تک برگ در ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 700 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
420 متر باغ ویلا با 120 متر بنا در لم آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 420 متر
 • 8 تا 10 میلیارد
400 متر باغ ویلا با 100 متر بنا در ملارد
LO834
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
400 متر باغ ویلا با 100 متر بنا در ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 400 متر
 • 7 تا 9 میلیارد
480 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
LO828
480 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 480 متر
 • 9 تا 11 میلیارد
600 متر باغ ویلا با 170 متر بنا در لم آباد ملارد
LO826
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
600 متر باغ ویلا با 170 متر بنا در لم آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 600 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
300 متر باغ ویلا با 90 متر بنا در مهرچین ملارد
GH959
300 متر باغ ویلا با 90 متر بنا در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 300 متر
 • 2 تا 4 میلیارد