فروش باغ ویلا - صفحه 13

500 متر باغ ویلا مدرن
VL1133
500 متر باغ ویلا مدرن
ویلادشت ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 600متری قلعه فرامرز
خوشنام و حومه ملارد
 • 750 متر
 • تماس بگیرید
ویلا باغ 1500 متری سند شش دانگ
ویلادشت ملارد
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 650 متر با 100 متر بنا 2 خواب
KZ242
باغ ویلا 650 متر با 100 متر بنا 2 خواب
کردزار و حومه شهریار
 • 650 متر
 • تماس بگیرید
670 متر باغ ویلا سنددار در خوشنام
KH1207
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
670 متر باغ ویلا سنددار در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 670 متر
 • تماس بگیرید
500 متر باغ ویلا با استخر سرپوشیده در ملارد
Q910
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
500 متر باغ ویلا با استخر سرپوشیده در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
2400 متر باغ ویلا با پایانکار در خوشنام
SF1303
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
2400 متر باغ ویلا با پایانکار در خوشنام
صفادشت و حومه ملارد
 • 2400 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 620 سکونت دایم حصارساتی
وحیدیه و حومه شهریار
 • 620 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 2000 متر با 170 متر بنا
SH328
باغ ویلا 2000 متر با 170 متر بنا
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 2000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 500 متر با 40 متر بنا قدیمی
VA415
باغ ویلا 500 متر با 40 متر بنا قدیمی
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 500 متر با 120 متر بنا
KA187
باغ ویلا 500 متر با 120 متر بنا
کردامیر و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 2000 متر با 150 متر بنا دوبلکس
FE522
باغ ویلا 2000 متر با 150 متر بنا دوبلکس
فردوسیه و حومه شهریار
 • 2000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1250 متر با 90 متر بنا
VA428
باغ ویلا 1250 متر با 90 متر بنا
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1250 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1500متری فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
ویلا باغ 600 متری یک خواب
فردوسیه و حومه شهریار
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
ویلا 700 متری دو خواب
لم آباد و حومه ملارد
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
1300 متر باغ ویلا
FE508
1300 متر باغ ویلا
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1300 متر
 • تماس بگیرید
450 متر باغ ویلا در قشلاق
قشلاق و حومه ملارد
 • 450 متر
 • تماس بگیرید
1000 متر باغ ویلا در کردزار
KZ248
شهاب دیناری
شهاب دیناری مشاور ارشد
1000 متر باغ ویلا در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
600 متر باغ ویلا در ابراهیم آباد
KZ206
شهاب دیناری
شهاب دیناری مشاور ارشد
600 متر باغ ویلا در ابراهیم آباد
کردزار و حومه شهریار
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 400متری ویلادشت
ویلادشت ملارد
 • 400 متر
 • تماس بگیرید