فروش باغ ویلا - صفحه 20

باغچ0 1200 متری شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1230 متر
 • تماس بگیرید
عمارت با شکوه شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 3500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا بنا قدیمی 2630
RZ606
باغ ویلا بنا قدیمی 2630
رزکان و حومه شهریار
 • 2630 متر
 • تماس بگیرید
420 متر باغ ویلا
KH01207
420 متر باغ ویلا
خوشنام و حومه ملارد
 • 420 متر
 • تماس بگیرید
1000 متر باغ ویلا در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
۵۵۰متر باغ ویلا برای سکونت دائم
MV1048
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۵۵۰متر باغ ویلا برای سکونت دائم
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 550 متر
 • تماس بگیرید
۷۰۰متر باغ ویلا برای سکونت دائم
سکونت دائم KZ0205
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۷۰۰متر باغ ویلا برای سکونت دائم
کردزار و حومه شهریار
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
1000 متر باغ ویلا
KA170
1000 متر باغ ویلا
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 500 متری یوسف اباد قوام
صفادشت و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1386 متری یوسف اباد صیرفی
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1386 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 800 متری فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 800 متر
 • تماس بگیرید
5000متر باغ ویلا در مهر شهر
محمد شهر محمد شهر
 • 5000 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 720 متری مهر دشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 720 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 600 متری در صفادشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 600 متری در وحیدیه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 900 متری در کردامیر شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 900 متر
 • تماس بگیرید
750متر کردزار شفق
KZ0204
750متر کردزار شفق
کردزار و حومه شهریار
 • 750 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 450 متری قلعه فرامرز
KH01206
باغ ویلای 450 متری قلعه فرامرز
خوشنام و حومه ملارد
 • 450 متر
 • تماس بگیرید
1200 متر باغ ویلا در خوشنام
KH01203
1200 متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1200 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 500 متری فرخ اباد
زیبادشت وحومه زیبادشت
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 400متری خوشنام
KH01208
باغ ویلا 400متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 400 متر
 • تماس بگیرید