فروش باغ ویلا - صفحه 33

باغ ویلای 1150 متری یوسف اباد صیرفی
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1150 متر
 • تماس بگیرید
۶۱۰متر باغ ویلا با ۱۸۵متر بنای لوکس در ملارد
استخر ۲خواب GH931
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۶۱۰متر باغ ویلا با ۱۸۵متر بنای لوکس در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 610 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1080متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1080 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا800متری قشلاق
قشلاق و حومه ملارد
 • 800 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 4000متری کردامیر
وحیدیه و حومه شهریار
 • 4000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 600متری قلعه فرامرز
خوشنام و حومه ملارد
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
1100 متر باغ ویلا چهاردیوار در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1100 متر
 • تماس بگیرید
2000 متر باغ ویلا با پایانکار در شهریار
TF707
2000 متر باغ ویلا با پایانکار در شهریار
تیسفون یا والفجر شهریار
 • 2000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا2000متری دوبلکس در شهریار
تیسفون یا والفجر شهریار
 • 2000 متر
 • تماس بگیرید
ویلا باغ 400 متری در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
۷۰۰متر باغ ویلا با ۱۰۰متر بنا
استخر VA420
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۷۰۰متر باغ ویلا با ۱۰۰متر بنا
وحیدیه و حومه شهریار
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
۵۰۰متر باغ ویلای لوکس
۲خواب GH925
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۵۰۰متر باغ ویلای لوکس
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
۵۰۰متر باغ ویلا با استخر سرپوشیده
استخر سند تک برگ GH924
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۵۰۰متر باغ ویلا با استخر سرپوشیده
قشلاق و حومه ملارد
 • 520 متر
 • تماس بگیرید
882 متر نیمه کاره در کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 882 متر
 • تماس بگیرید
ویلا باغ 630 متری
کردامیر و حومه شهریار
 • 630 متر
 • تماس بگیرید
600 متر باغ ویلا در کردامیر
KA112
600 متر باغ ویلا در کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا ۱۶۰۰ متری مهرچین
GH923
باغ ویلا ۱۶۰۰ متری مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 1600 متر
 • تماس بگیرید
ویلا باغ 525 متری در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 525 متر
 • تماس بگیرید
780 متر باغ ویلا در شهریار
KA111
780 متر باغ ویلا در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 780 متر
 • تماس بگیرید
1600متر باغ ویلا در شهریار
KA106
1600متر باغ ویلا در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 1600 متر
 • تماس بگیرید
666متر باغ ویلا در منطقه صفادشت
KH1229
666متر باغ ویلا در منطقه صفادشت
خوشنام و حومه ملارد
 • 666 متر
 • تماس بگیرید