فروش باغ ویلا - صفحه 42

1000 متر باغ ویلا در خوشنام
KH1275
1000 متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
550متری خوشنام
KH1274
550متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 550 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1100متری در خوشنام
KH1272
باغ ویلای 1100متری در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1100 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 525 متری ملارد ویلا جنوبی
MV1024
باغ ویلا 525 متری ملارد ویلا جنوبی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 525 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای نقلی 525 متری در ملارد
q1023
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلای نقلی 525 متری در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 525 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 900متری یوسف اباد صیرفی
فردوسیه و حومه شهریار
 • 900 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 500 متری مهرچین
GH945
باغ ویلا 500 متری مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 1.9تا2
باغ ویلا 650 متری ونوس
Q944
باغ ویلا 650 متری ونوس
قشلاق و حومه ملارد
 • 650 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 2200 متری ونوس
GH943
باغ ویلا 2200 متری ونوس
قشلاق و حومه ملارد
 • 2200 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 500 متری ونوس مجموعه
GH942
باغ ویلا 500 متری ونوس مجموعه
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1000متری قشلاق
قشلاق و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا با پایانکار در کردامیر شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 1250 متر
 • 13تا 14 میلیارد
باغ ویلا500متری قشلاق
GH940
باغ ویلا500متری قشلاق
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا500متری در قشلاق
GH939
باغ ویلا500متری در قشلاق
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای لوکس 1450 متری لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 1450 متر
 • تماس بگیرید
500 متر باغ ویلا نقلی در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
560 متر باغ ویلا شهرکی در اسفند آباد
q863
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
560 متر باغ ویلا شهرکی در اسفند آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 560 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 500 متری ویلادشت
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 1500متری چهاردیواری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
1300متر باغ ویلا
لم آباد و حومه ملارد
 • 1300 متر
 • تماس بگیرید
1050 متر باغ ویلا
لم آباد و حومه ملارد
 • 1050 متر
 • تماس بگیرید