فروش باغ ویلا - صفحه 44

باغ ویلا 2950 متری شبنم کوشکک
خوشنام و حومه ملارد
 • 2950 متر
 • تماس بگیرید
1000 متر باغ ویلا در تیسفون
تیسفون یا والفجر شهریار
 • 1000 متر
 • 14 تا 16
1600 متر باغ ویلا با بنای 200 متری دوبلکس در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1600 متر
 • تماس بگیرید
1200 متر باغ ویلای لوکس در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای2000 متری قجر اباد
وحیدیه و حومه شهریار
 • 2000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1920 متری رضوان لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 1520 متر
 • تماس بگیرید
540 متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 540 متر
 • 3 تا 4 میلیارد
600 متر باغ ویلا در خوشنام
KH1230
600 متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا1450 متری وحیدیه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1450 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای910 متری شفیع اباد وحیدیه
کردامیر و حومه شهریار
 • 910 متر
 • تماس بگیرید
1000 متر باغ ویلا در خوشنام
KH1226
1000 متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 15 تا 16 میلیارد
1175 متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1175 متر
 • تماس بگیرید
1000 متر باغ ویلا در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
1100 متر باغ ویلا در شهریار
شهریار
 • 1100 متر
 • تماس بگیرید
3200 متر باغ ویلا در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 3200 متر
 • 14 تا 16
1200 متر باغ ویلا در صفادشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 1200 متر
 • 6.2تا6.8
1070 متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1070 متر
 • 4.2 تا 4.8
700 متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 700 متر
 • 1.3تا1.7
1000 متر باغ ویلا در فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 6.3 تا 6.7
1200 متر باغ ویلا در فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • 2.2 تا2.6
2500 متر باغ ویلا در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 2500 متر
 • 9.5 تا 10.5