فروش باغ ویلا - صفحه 46

باغ ویلا 2400متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 2400 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1370 متری فردوسیه لادن
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1370 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا با سند شش دانگ ویلادشت
VL1124
باغ ویلا با سند شش دانگ ویلادشت
ویلادشت ملارد
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1175 متری شهرک ناز
شهرک ناز فردیس
 • 1175 متر
 • تماس بگیرید
1750متر باغ ویلا ویلادشت
قشلاق و حومه ملارد
 • 1750 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 900 متری باغستان کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 900 متر
 • تماس بگیرید
1000 متر باغ زیبای سرسبز در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
1000 متر باغ ویلا در فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 10تا14
2000 متر باغ ویلا در کوچه لنگه وائین
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 2000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 670 متری قلعه فرامرزیه
خوشنام و حومه ملارد
 • 670 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 650 متری رزکان
رزکان و حومه شهریار
 • 650 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1600 متری وحیدیه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1600 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 2400 متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 2400 متر
 • تماس بگیرید
720 متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 720 متر
 • 3.8تا4.2
باغ ویلای لاکچری 1200 متری فردیس
فردیس فردیس
 • 1200 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای700متری قشلاق
قشلاق و حومه ملارد
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
1700 متر باغ ویلا با نامه جهاد در بکه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1700 متر
 • تماس بگیرید
1200 متر باغ ویلا داخل بافت در وایین
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 2000 متری یوسف اباد صیرفی
فردوسیه و حومه شهریار
 • 2000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 500متری فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 500متری دانشگاه ازاد
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید