فروش باغ ویلا - صفحه 47

1000 متر باغ ویلا با 150 متر بنای دوبلکس داخل بافت
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 700 متری محمدشهر
محمد شهر محمد شهر
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 300 متری قشلاق
قشلاق و حومه ملارد
 • 300 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1000متری مجموعه نگارستان
صفادشت و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 500 متری تعاون مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
1175 متر باغ ویلا در خوشنام
KH1234
شهاب دیناری
شهاب دیناری مشاور ارشد
1175 متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1175 متر
 • 10تا12
500 متر باغ ویلای سندار
GH911
500 متر باغ ویلای سندار
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1000 متری وحیدیه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا دوبلکس در بهترین خیابان کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
950 متر باغ ویلا در اتوبان امام حسین
کردامیر و حومه شهریار
 • 950 متر
 • تماس بگیرید
260 متر باغ ویلا در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 630 متر
 • 5.3تا5.7
باغ ویلا 630 متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 630 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 600 متری امام حسین
کردامیر و حومه شهریار
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
1175 متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1175 متر
 • تماس بگیرید
700 متر باغ ویلا اسفندآباد
LO809
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
700 متر باغ ویلا اسفندآباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
500 متر باغ ویلا دوبلکس در لم آباد
Q811
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
500 متر باغ ویلا دوبلکس در لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 670 متری فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 670 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای1200متری بکه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • تماس بگیرید
1200 متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1200 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 547 متری مهرجین
قشلاق و حومه ملارد
 • 547 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 580 متری مهرجین
قشلاق و حومه ملارد
 • 580 متر
 • تماس بگیرید