فروش باغ ویلا - صفحه 48

باغ 1230 متری سند دار گلبرگ
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1230 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای1200متری فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • تماس بگیرید
3000 متر باغ ویلا در مهرآذین
GH902
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
3000 متر باغ ویلا در مهرآذین
قشلاق و حومه ملارد
 • 3000 متر
 • تماس بگیرید
850 متر باغ ویلا در فردوسیه
Q511
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
850 متر باغ ویلا در فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 850 متر
 • تماس بگیرید
4000 متر باغ ویلا در فردوسیه
Q512
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
4000 متر باغ ویلا در فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 4000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 450 متری قبچاق
خوشنام و حومه ملارد
 • 450 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 500متری یبارک
کردامیر و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
900 متر باغ ویلا در فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 900 متر
 • 8.2تا8.7
باغچه 1800 متری نیمه کاره
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1800 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 1800 متری
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1800 متر
 • تماس بگیرید
1500 متر باغ ویلا در ویلادشت
VL1102
1500 متر باغ ویلا در ویلادشت
ویلادشت ملارد
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
1000 متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
1000 متر باغ ویلا در خوشنام
KH1213
1000 متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 11تا13
3000 متر باغ ویلا در خوشنام
KH1203
3000 متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 3000 متر
 • 19تا21
900 متر باغ ویلا
LO808
900 متر باغ ویلا
لم آباد و حومه ملارد
 • 900 متر
 • تماس بگیرید
580 متر باغ ویلا در کردامیر
KA107
580 متر باغ ویلا در کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 580 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 1150متری یبارک
کردامیر و حومه شهریار
 • 1150 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 1070 متری لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 1070 متر
 • تماس بگیرید
500 متر باغ ویلا در لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 2.8تا3.2
700 متر باغ ویلا در لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 700 متر
 • 2.3تا2.7
600 متر باغ ویلا درلم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 600 متر
 • 2.4تا2.8