فروش باغ ویلا - صفحه 5

باغ ویلای600متری شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا ۶۵۰متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 650 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا500متری خوشنام
KH01235
باغ ویلا500متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای1200متری فردیس
KH01236
باغ ویلای1200متری فردیس
فردیس فردیس
 • 1200 متر
 • تماس بگیرید
600 متر باغ ویلا با 70 متر بنا قدیمی
MV1077
600 متر باغ ویلا با 70 متر بنا قدیمی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا1000متری قلعه فرامرز
KH01233
باغ ویلا1000متری قلعه فرامرز
خوشنام و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا شهرکی
KH01237
باغ ویلا شهرکی
خوشنام و حومه ملارد
 • 800 متر
 • تماس بگیرید
6000 هزار متر با 800 متر سوله
LO0814
6000 هزار متر با 800 متر سوله
لم آباد و حومه ملارد
 • 6000 متر
 • تماس بگیرید
1780متر باغ ویلا کردزار
KZ0254
1780متر باغ ویلا کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1780 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 500 متری
GH0919
باغ ویلا 500 متری
قشلاق و حومه ملارد
 • 470 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 700 متری با بنا قدیمی
GH0918
باغ ویلا 700 متری با بنا قدیمی
قشلاق و حومه ملارد
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای500متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 500متری مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
350 متر ویلا مدرن در ملارد
MV1076
‍‍‍پویا رهنما
‍‍‍پویا رهنما کارشناس ملکی
350 متر ویلا مدرن در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 350 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای1500متری ویلادشت
ویلادشت ملارد
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
800 متر قجرآباد
VA0412
‍‍‍پویا رهنما
‍‍‍پویا رهنما کارشناس ملکی
800 متر قجرآباد
وحیدیه و حومه شهریار
 • 800 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا ۶۰۰متری
کردزار و حومه شهریار
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
2600متر باغ ویلا بکه
VA0411
2600متر باغ ویلا بکه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 2632 متر
 • تماس بگیرید
3000متر سند شش دانگ
VL1138
3000متر سند شش دانگ
ویلادشت ملارد
 • 3000 متر
 • تماس بگیرید
440 متر باغ ویلا داخل بافت مسکونی
KH01232
‍‍‍پویا رهنما
‍‍‍پویا رهنما کارشناس ملکی
440 متر باغ ویلا داخل بافت مسکونی
خوشنام و حومه ملارد
 • 441 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا با پایانکار شهر داری
SF1330
باغ ویلا با پایانکار شهر داری
صفادشت و حومه ملارد
 • 504 متر
 • تماس بگیرید