فروش باغ ویلا - صفحه 7

باغ ویلای 435متری کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 435 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1460 متری شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1460 متر
 • تماس بگیرید
620 متر باغ ویلا
VA0408
620 متر باغ ویلا
وحیدیه و حومه شهریار
 • 620 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا500متری قجر اباد
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 500متری مجموعه قجر اباد
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1200 متری ابراهیم آباد
KZ0249
باغ ویلا 1200 متری ابراهیم آباد
کردزار و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای600متری اسفند اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1000متری 220متر بنای دبلکس با نامه جهاد
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 310متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 410 متر
 • تماس بگیرید
500 متر باغ خام چهار دیوار سندار
KZ0247
500 متر باغ خام چهار دیوار سندار
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 800 متری با 170 متر بنا
KZ0246
باغ ویلا 800 متری با 170 متر بنا
کردزار و حومه شهریار
 • 800 متر
 • تماس بگیرید
ویلا باغ 800 متری سنددار سکونت دایم
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 800 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1500 متی سند شش دانگ با بنا قدیمی
MV1071
باغ ویلا 1500 متی سند شش دانگ با بنا قدیمی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 400 متری در خوشنام
KH01228
باغ ویلای 400 متری در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 750 متری در ملارد ویلا
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 750 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 750 متری در ملاردویلا
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 750 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 825 متری با نامه جهاد
GH0911
باغ ویلا 825 متری با نامه جهاد
قشلاق و حومه ملارد
 • 825 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 700متری خوشنام
KH01227
باغ ویلای 700متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1000متری کهنز
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
750 دمتر باغ ویلا با 170 متر بنا
GH0910
750 دمتر باغ ویلا با 170 متر بنا
قشلاق و حومه ملارد
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
750 متر باغ ویلا با بنای قدیمی
GH0909
750 متر باغ ویلا با بنای قدیمی
قشلاق و حومه ملارد
 • 750 متر
 • تماس بگیرید