فروش باغ ویلا - صفحه 8

باغچه 300متری لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 300 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1000متری لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای1500متری باغدشت
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1200متری شهریار
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1200 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1200متری کهنز
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • تماس بگیرید
1125 متر باغ با 200 متر بنا زیبادشت
زیبادشت وحومه زیبادشت
 • 1125 متر
 • تماس بگیرید
1100 متر ششد دانگ با 180 متر بنا با نامه جهاد
LO0809
1100 متر ششد دانگ با 180 متر بنا با نامه جهاد
لم آباد و حومه ملارد
 • 1102 متر
 • تماس بگیرید
500 متر با 30 متر بنا قدیمی
KZ0245
500 متر با 30 متر بنا قدیمی
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 600متری وایین
SH358
باغ ویلای 600متری وایین
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای520متری اسفند اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 520 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای520متری اسفند اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 520 متر
 • تماس بگیرید
یاغ ویلای 520متری اسفند اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 520 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای660متری مارلیک
KH01226
باغ ویلای660متری مارلیک
خوشنام و حومه ملارد
 • 660 متر
 • تماس بگیرید
ویلا باغ 1000 متری سنددار در ملارد ویلا
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1000 متر
 • 5 تا 6 میلیارد
500 متر ویلا یک خواب لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا مجموعه ویلایی کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 2500 متر
 • تماس بگیرید
ویلا 500 متری با 120 بنا لم آباد
LO0804
ویلا 500 متری با 120 بنا لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
ویلا باغ 750 متری سنددار ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 750 متر
 • تماس بگیرید
350 متر باغ با 50 متر با نامه جهاد
KH01225
350 متر باغ با 50 متر با نامه جهاد
خوشنام و حومه ملارد
 • 350 متر
 • تماس بگیرید
400 متر با 130 متر بنا
لم آباد و حومه ملارد
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
450 متر با 110 مترر بنا مدرن
KZ0244
450 متر با 110 مترر بنا مدرن
کردزار و حومه شهریار
 • 450 متر
 • تماس بگیرید