املاک ثبت شده- صفحه 51

600 متر باغ ویلا در خوشنام
KH1230
600 متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا1450 متری وحیدیه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1450 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای910 متری شفیع اباد وحیدیه
فروخته شد Q144
باغ ویلای910 متری شفیع اباد وحیدیه
کردامیر و حومه شهریار
 • 910 متر
 • تماس بگیرید
1000 متر باغ ویلا در خوشنام
فروخته شد Q1226
1000 متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 15 تا 16 میلیارد
1175 متر باغ ویلا در خوشنام
فروخته شد Q1244
1175 متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1175 متر
 • تماس بگیرید
1000 متر باغ ویلا در شهریار
فروخته شد Q331
1000 متر باغ ویلا در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
1100 متر باغ ویلا در شهریار
شهریار
 • 1100 متر
 • تماس بگیرید
3200 متر باغ ویلا در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 3200 متر
 • 14 تا 16
1200 متر باغ ویلا در صفادشت
فروخته شد Q1312
1200 متر باغ ویلا در صفادشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 1200 متر
 • 6.2تا6.8
1070 متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1070 متر
 • 9.5 تا 10.5 میلیارد
700 متر باغ ویلا در خوشنام
فروخته شد Q1254
700 متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 700 متر
 • 1.3تا1.7
1000 متر باغ ویلا در فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 16 تا 18 میلیارد
1200 متر باغ ویلا در فردوسیه
فروخته شد Q506
1200 متر باغ ویلا در فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • 2.2 تا2.6
2500 متر باغ ویلا در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 2500 متر
 • 9.5 تا 10.5
1000 متر باغ ویلا در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 11.5تا 13.5
1800 متر باغ ویلا در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1800 متر
 • 7.8 تا 8.2
1200 متر باغ ویلا در شهریار
رزکان و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • 2.8 تا 3.2
800 متر باغ ویلا در کردزار
فروخته شد Q201
800 متر باغ ویلا در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 800 متر
 • 3.8 تا 4.2
6000 متر باغ ویلا در کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 6000 متر
 • 15 تا17
2000 متر باغ ویلا در شهریار
SH332
2000 متر باغ ویلا در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1800 متر
 • 9.8 تا10.2
باغ ویلا1000متری یوسف اباد صیرفی
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید