املاک ثبت شده- صفحه 11

2200 متر باغ ویلا سند دار شش دانگ در باغ دشت شهریار
VA460
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
2200 متر باغ ویلا سند دار شش دانگ در باغ دشت شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 2317 متر
 • 43 تا45 میلیارد
2200 متر زمین در شهرک یوسفی در شهریار
تیسفون یا والفجر شهریار
 • 2200 متر
 • 24 تا 25 میلیارد
680 متر باغ ویلا سند دار تک برگ در شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 680 متر
 • 9 تا 11 میلیارد
1400 متر باغ ویلا در کرزار شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 1400 متر
 • 24 تا 26 میلیارد
700 متر باغ ویلا در صباشهر
فردوسیه و حومه شهریار
 • 700 متر
 • 8 الی 9 میلیارد
290 متر باغ ویلا نقلی در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 290 متر
 • 2 الی 3 میلیارد
1000 متر باغ ویلا در ملارد
LO824
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
1000 متر باغ ویلا در ملارد
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 7.5 الی 8.5 میلیارد
250 متر باغچه در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 250 متر
 • 1 تا 2 میلیارد
270 متر باغ ویلا در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 270 متر
 • 2.5 الی 4.5 میلیارد
2000 متر باغ در صباشهر شهریار
فردوسیه و حومه شهریار
 • 2000 متر
 • 3 تا 5 میلیارد
باغ و باغچه 700 متری چهار دیواری در شهریار
X23
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ و باغچه 700 متری چهار دیواری در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 700 متر
 • 3 تا 4 میلیارد
باغ ویلا 2000 متری در شهریار
RZ602
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 2000 متری در شهریار
رزکان و حومه شهریار
 • 2273 متر
 • 7.5 الی 8.5 میلیارد
500 مترباغ ویلا در کردزار شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
940 متر باغچه چهار دیواری در کردزار شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 940 متر
 • 6 تا 7 میلیارد
5000 متر باغ در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 5000 متر
 • 30 تا 32 میلیارد
باغ ویلا 1300 متری در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 1300 متر
 • 2.5 الی 4.5 میلیارد
باغ ویلا 325 متری سند دار تک برگ در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 325 متر
 • 4 تا 6 میلیارد
باغ ویلا 600 متری در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 600 متر
 • 5.5 الی 6.5 میلیارد
باغ ویلا 500 متری در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 4.5 الی 5.5 میلیارد
باغ ویلای 270 متری در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 270 متر
 • 2 تا 4 میلیارد