املاک ثبت شده- صفحه 16

1000 متر باغ خام در خوشنام
X0130
1000 متر باغ خام در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
۵۰۰متر ویلا خوشنام باران با نامه جهاد
نامه جهاد KH1247
امیر تقی پور
امیر تقی پور مشاور باغ ویلا
۵۰۰متر ویلا خوشنام باران با نامه جهاد
خوشنام و حومه ملارد
 • 500 متر
 • ۳میلیارد
600 متر زمین چهار دیوار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
۲۰۴۰ متر باغ ویلا در خوشنام
KH1246
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۲۰۴۰ متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 2040 متر
 • تماس بگیرید
۱۱۰۰متر باغ ویلای لوکس در شهریار
KZ241
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۱۱۰۰متر باغ ویلای لوکس در شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 1100 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 700 متری شفیع آباد
X0129
باغچه 700 متری شفیع آباد
کردامیر و حومه شهریار
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 950متری شفیع آباد2
KA122
باغ ویلای 950متری شفیع آباد2
کردامیر و حومه شهریار
 • 950 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا950 متری شفیع آباد
KA125
باغ ویلا950 متری شفیع آباد
کردامیر و حومه شهریار
 • 950 متر
 • تماس بگیرید
1000 متر باغ خام در کردزار
X0128
1000 متر باغ خام در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
1000 متر بااغ ویللا لا کچری
KZ226
1000 متر بااغ ویللا لا کچری
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 600متری یاس
X0127
باغچه 600متری یاس
وحیدیه و حومه شهریار
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 3100متری در شهریار
SH318
باغ ویلا 3100متری در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 3100 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 706 متری دو خواب
کردزار و حومه شهریار
 • 706 متر
 • تماس بگیرید
1000 متر باغ سرسبز در کردامیر
X0120
1000 متر باغ سرسبز در کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
۵۰۰متر باغ ویلا با ۱۱۰متر بنای مبله در ملارد
GH970
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۵۰۰متر باغچه ۴دیواری شهرکی
X0124
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۵۰۰متر باغچه ۴دیواری شهرکی
کردامیر و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
۱۱۰۰متر باغ ویلا شهرکی
KA164
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۱۱۰۰متر باغ ویلا شهرکی
کردامیر و حومه شهریار
 • 1100 متر
 • تماس بگیرید
۹۰۰متر باغ ویلا با ۱۸۰متر بنا در شهریار
KA163
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۹۰۰متر باغ ویلا با ۱۸۰متر بنا در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 900 متر
 • تماس بگیرید
۵۰۰منر باغ ویلا در شهریار
VA488
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۵۰۰منر باغ ویلا در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
۵۰۰متر باغ ویلا در لم اباد
LO857
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۵۰۰متر باغ ویلا در لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
۵۰۰متر باغ ویلای لوکس در لم آباد
LO856
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۵۰۰متر باغ ویلای لوکس در لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید