املاک ثبت شده- صفحه 17

باغ ویلای 400 متری در خوشنام
KH01228
باغ ویلای 400 متری در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 750 متری در ملارد ویلا
MV1070
باغ ویلای 750 متری در ملارد ویلا
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 750 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 750 متری در ملاردویلا
MV1069
باغ ویلای 750 متری در ملاردویلا
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 750 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 825 متری با نامه جهاد
GH0911
باغ ویلا 825 متری با نامه جهاد
قشلاق و حومه ملارد
 • 825 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 700متری خوشنام
KH01227
باغ ویلای 700متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1000متری کهنز
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 500متری شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
750 دمتر باغ ویلا با 170 متر بنا
GH0910
750 دمتر باغ ویلا با 170 متر بنا
قشلاق و حومه ملارد
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
750 متر باغ ویلا با بنای قدیمی
GH0909
750 متر باغ ویلا با بنای قدیمی
قشلاق و حومه ملارد
 • 750 متر
 • تماس بگیرید
1500 متر باغ سند شش دانگ
X0302
1500 متر باغ سند شش دانگ
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 300متری لم اباد
فروخته شد q0811
باغچه 300متری لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 300 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1000متری لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای1500متری باغدشت
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1200متری شهریار
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1200 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1200متری کهنز
فروخته شد q359
باغ ویلای 1200متری کهنز
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • تماس بگیرید
1125 متر باغ با 200 متر بنا زیبادشت
MH1405
1125 متر باغ با 200 متر بنا زیبادشت
زیبادشت وحومه زیبادشت
 • 1125 متر
 • تماس بگیرید
1100 متر ششد دانگ با 180 متر بنا با نامه جهاد
LO0809
1100 متر ششد دانگ با 180 متر بنا با نامه جهاد
لم آباد و حومه ملارد
 • 1102 متر
 • تماس بگیرید
860 متر باغ خام
X0301
860 متر باغ خام
کردامیر و حومه شهریار
 • 860 متر
 • 2.5 تا 3.5 میلیارد
500 متر با 30 متر بنا قدیمی
فروخته شد Q0245
500 متر با 30 متر بنا قدیمی
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 600متری وایین
SH358
باغ ویلای 600متری وایین
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای520متری اسفند اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 520 متر
 • تماس بگیرید