املاک ثبت شده- صفحه 18

باغ ویلا 805 متری در خوشنام ملارد
KH12022
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 805 متری در خوشنام ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 805 متر
 • 7.5 تا 8.5 میلیارد
باغ ویلا 300 متری در باغدشت
VA4020
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 300 متری در باغدشت
وحیدیه و حومه شهریار
 • 300 متر
 • 2.5 تا 3.5 میلیارد
باغ ویلا 1025 متری لوکس در فردوسیه شهریار
FE5017
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 1025 متری لوکس در فردوسیه شهریار
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1025 متر
 • 16 تا 18 میلیارد
باغ ویلا 1700 متری در فردوسیه
FE5018
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 1700 متری در فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1700 متر
 • 10 تا 12 میلیارد
باغ ویلا دوبلکس1000 متری در شهریار
VA4039
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا دوبلکس1000 متری در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 9 تا 11 میلیارد
باغ ویلا لوکس 440 متری در شهریار
فروخته شد Q528
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا لوکس 440 متری در شهریار
فردوسیه و حومه شهریار
 • 440 متر
 • 3.5 تا 4.5 میلیارد
1100متر باغ ویلا انشعابات قانونی در خوشنام ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 1100 متر
 • 13 تا 14 میلیارد
15۰۰ متر باغ ویلا داخل بافت در خوشنام ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 1500 متر
 • 3 تا 5 میلیارد
۴۸۰ متر زمین داخل بافت در خوشنام ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 480 متر
 • 2.5 تا 3.5 میلیارد
باغ ویلا دوبلکس 1050 متری در صفادشت ملارد
SF13012
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا دوبلکس 1050 متری در صفادشت ملارد
صفادشت و حومه ملارد
 • 1050 متر
 • 26 تا 28 میلیارد
باغ ویلا نقلی 420 متری در ماهدشت ملارد
SF13010
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا نقلی 420 متری در ماهدشت ملارد
صفادشت و حومه ملارد
 • 420 متر
 • 2 تا 3 میلیارد
باغ ویلا لوکس 1000 متری در باغدشت شهریار
VA4050
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا لوکس 1000 متری در باغدشت شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 15 تا 17 میلیارد
باغ ویلا نقلی 420 متری در ماهدشت ملارد
SF13033
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا نقلی 420 متری در ماهدشت ملارد
صفادشت و حومه ملارد
 • 420 متر
 • 2 تا 3 میلیارد
باغ ویلا دوبلکس در صفادشت
SF13032
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا دوبلکس در صفادشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 1100 متر
 • 17 تا 19 میلیارد
باغ ویلا لوکس 600متری در ماهدشت
فروخته شد Q1314
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا لوکس 600متری در ماهدشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 600 متر
 • 6 تا 7 میلیارد
1000متر باغ ویلا دوبلکس در لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 150 متر
 • 13 تا 15 میلیارد
400متر باغ ویلا در لم اباد
فروخته شد Q871
400متر باغ ویلا در لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 400 متر
 • 4 تا 5 میلیارد
330متر باغ ویلا با استخر سرپوشیده در لم اباد
فروخته شد Q870
330متر باغ ویلا با استخر سرپوشیده در لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 330 متر
 • 2.5 تا 3.5 میلیارد
1500متر باغ ویلا با نامه جهاد و سند در ویلا دشت
فروخته شد Q872
1500متر باغ ویلا با نامه جهاد و سند در ویلا دشت
لم آباد و حومه ملارد
 • 1500 متر
 • 29 تا 31 میلیارد
باغ ویلا نقلی 500 متری در فرارت
VA4029
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا نقلی 500 متری در فرارت
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 1 تا 3 میلیارد
باغ ویلا نقلی 400 متری در فرارت
VA4052
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا نقلی 400 متری در فرارت
وحیدیه و حومه شهریار
 • 400 متر
 • 1 تا 3 میلیارد